Kinderwensconsulent - Kinderwens Vlaanderen - Gent

15/01/2018

DE KINDERWENSCONSULENT
EEN GIDS OP JE WEG BIJ (ONVERVULDE) KINDERWENS.

Nieuw: editie Gent 2018.

De kinderwensconsulent biedt wensouders informatie en educatie om gezond zwanger te worden. Wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat zal de kinderwensconsulent steeds gericht en tijdig doorverwijzen naar de juiste betrokken medische instanties om daarna samen met de wensouder aan keuzebegeleiding te doen. Hierdoor zal de wensouder goed geïnformeerd instromen in een traject naar keuze waardoor er emotionele draagkracht is. Er worden hierbij ook steeds evenwaardige alternatieven besproken. De kinderwensconsulent wenst steeds nauw samen te werken met de behandelende artsen en andere lijnen.

Programma: 9 dagen
1. Gezond zwanger worden
2. Gezond zwanger worden
3. Moeilijk zwanger worden
4. Moeilijk zwanger worden
5. Als zwanger worden niet lukt
6. Als zwanger worden niet lukt
7. Zwangerschapsverlies
8. Zwangerschapsverlies
9. Integratie opdracht presentatie – terugkomdag

Voor wie
• Maatschappelijk werkers
• Vroedvrouwen-verpleegkundigen
• Psychologen en seksuologen
• Artsen
• Eerstelijnszorgverstrekkers, maar ook zorgverstrekkers werkzaam binnen de ziekenhuiscontext en andere lijnen zijn welkom in deze opleiding.

Data:
15.1
29.1
12.2
5.3
19.3
2.4
14.5
28.5
11.6
25.6
Terugkomdag September 2018

Meer info en inschrijving: shanti.van.genechten@kinderwensvlaanderen.be