Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties - Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen

16/05/2017
  • Acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam. Als ze zich toch voordoen is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn, zodat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.

  • In deze navorming, georganiseerd in samenwerking met ons expertisecentrum ‘Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg’, word je hierin getraind.

  • De navorming richt zich tot zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde.

Kalm blijven, het overzicht houden, tijdig hulp van anderen inschakelen, hulp coördineren én effectief een noodsituatie oplossen zijn vaardigheden die tijdens deze training worden ingeoefend. Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt. Dit vereist naast kennis ook ervaring en dus oefening.

Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak. Deze kunnen geoefend worden in aparte workshops voor vroedvrouwen die werkzaam zijn in deze context. Voor deze workshops vragen we de deelnemers om te komen oefenen met hun eigen materiaal om de simulatie de realiteit zoveel mogelijk te laten benaderen.

Data

31/01/2017 en 16/05/2017

Aanvang telkens om 09.00 u. en einde voorzien om 16.30 u.

Doelgroep

De training richt zich tot alle zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde, zowel individueel als in teamverband.

Inhoud

Je kiest 3 workshops en 1 reserve-workshop uit volgende casussen:

  • Handelen bij een schouderdystocie
  • Handelen bij een fluxus
  • Reanimatie van de pasgeborene
  • Handelen bij eclampsie

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen doen 3 casussen in groep: schouderdystocie, fluxus en reanimatie van de pasgeborene. Zij moeten dus geen keuze doorgeven.

Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het effect van communicatie bij urgenties. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van een urgentie op de patiënt.

Het programma wordt in het najaar bekend gemaakt.

Je kan deze training ook volgen in combinatie met de navorming ‘Niet storen, bevallende vrouw'.

Programma

Nog niet beschikbaar. 

Lesvorm

De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen.

In een gecontroleerd gesimuleerde maar levensechte omgeving (skillslab) kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties onder de vorm van casussen.

Iedere deelnemer kiest vooraf 3 workshops.

Praktisch

Combinatie met ‘Niet storen, bevallende vrouw’

Je kan deze navorming ook volgen in combinatie met de navorming 'Niet storen, bevallende vrouw'. Indien beide navormingen gevolgd worden, geniet je een voordeeltarief.

‘Niet storen, bevallende vrouw’, is een navorming voor vroedvrouwen rond fysiologie, in het besef dat het niet verstoren van een normaal verloop, de basis is van de verlos-‘kunde’.

Bij het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je de mogelijkheid om je in te schrijven voor het gecombineerde aanbod van de navormingen ‘Niet storen, bevallende vrouw’ en ‘Levensreddende vaardigheden in de verloskunde’.

Locatie

De training vindt plaats op de nieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Prijs

Deelnemen aan de navorming ‘Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties’ kost 160 euro. Broodjeslunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs. Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Voordeeltarief: indien je je inschrijft voor de navorming ‘Niet Storen, bevallende vrouw’ en voor de navorming ‘Levensreddende vaardigheden in de Verloskunde’, geniet je van een voordeeltarief van 210 euro (i.p.v. 240 euro).

Gelieve de deelnameprijs ten laatste 2 weken voor aanvang van de opleiding over te schrijven op volgend rekeningnummer:

  • IBAN: BE58 7895 4857 0279
  • BIC: GKCC BEBB
  • T.a.v. Karel de Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen, met vermelding van "Navormingen Vroedkunde – LEVENSREDDENDE, de datum en de naam van de deelnemer"

KMO-portefeuille

De Karel de Grote Hogeschool is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille (opleidingscheques voor werkgevers).

Kleine, middelgrote (en grote) ondernemingen, alsook zelfstandigen, komen in aanmerking voor de subsidieregel KMO-portefeuille.

De aanvraag van de KMO-portefeuille moet ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding gebeuren via de webapplicatie van de KMO-portefeuille. Deze subsidie kan enkel via het internet aangevraagd worden aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en andere kosten bijvoorbeeld cateringkosten, die afzonderlijk worden gefactureerd, worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de KMO-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks betaald worden.

Het erkenningsnummer van Karel de Grote Hogeschool als dienstverlener bij KMO-portefeuille is DV.O101541.

Meer informatie vind je op de website van Agentschap Ondernemen.

Meer info en inschrijvingen