Opleiding verlieskunde - Kinderwens Vlaanderen

13/01/2018

Opleidingsmodule Verlieskunde

In je werk als zorgverlener wordt je vaak geconfronteerd met rouw en verlies. Tijdens deze opleidingsmodule willen we jou als professional dieper laten kennismaken met rouw en verlies. Wat is een normaal rouwproces, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kunnen er gebeuren en wat kan ik doen. Daarnaast is er ruimte voor het behandelen van eigen cases en zullen we een paar tools oefenen. Wij gaan ons vooral verdiepen in de thema’ s relevant aan onze werkplek.

DOEL

·        Nieuwe inzichten betreffende rouw en rouwcultuur

·        Het toepassen van specifieke werkvormen:

·        Vertrekken vanuit  de eigen rouwgeschiedenis in de invloed op je dagelijks bestaan

·        *De visie op rouw

·        *Het Duale Procesmodel

·        *Rouw bij zwangerschapsverlies en doodgeboorte

·        *Niet erkende vormen van rouw: definitief ongewild kinderloos/afstaan van je kind/verlies bij zwangerschapsafbreking

·        Oefenen van concrete methodieken 

·         

METHODE
Theorie, ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch technisch trainen.

Uitnodiging tot het kijken naar de eigen verliesgeschiedenis.
Mogelijkheid tot het inbrengen van eigen praktijkervaringen. 

 

DOELGROEP
In eerste instantie vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen en psychologen

start met stilteweekend rond verlies 9 op 10 december
45 euro met overnachting en maaltijden inbegrepen

lesdagen zaterdagen
13 en 27 januari 
10 en 24 februari 
10 en 24 maart 
660 euro inclusief hand-outs, thee en water.

 

Deze opleidingsmodule zal inhoudelijk worden ondersteund door professor Manu Keirse.
Locatie: Regio Diest nabij de hoofdzetel van het Expertisenetwerk kinderwens 
Aantal plaatsen beperkt.

Meer info: info@kinderwensvlaanderen.be

Download de flyer.

 

In je werk als zorgverlener word je vaak geconfronteerd met rouw en verlies.
Tijdens deze opleidingsmodule willen we jou als professional dieper laten kennismaken met rouw en verlies na het overlijden van een kind. Meer specifiek een overlijden van een kind pre-, ante– en post-nataal. Ook niet erkende vormen van rouw komen aan bod zoals ongewilde kinderloosheid, afstand doen van je kind en zwangerschapsafbreking. Er wordt besproken: wat is een normaal rouwproces, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kunnen er gebeuren en wat kan ik doen? Daarnaast is er ruimte voor het behandelen van eigen cases en zullen we een paar tools
inoefenen. We gaan ons vooral verdiepen in de thema’s relevant aan onze werkplek.

Doel van de opleiding:
Tijdens de opleiding komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:
* Bespreking van de nieuwe inzichten betreffende rouw en rouwcultuur
* De visie op rouw
* Het duale procesmodel
* De eigen rouwgeschiedenis als invloed op je dagelijks bestaan
* Rouw bij zwangerschapsverlies, doodgeboorte en overlijden op een neonatale intensieve zorg-afdeling
* Niet erkende vormen van rouw:

  •  Definitief ongewild kinderloos
  • Afstaan van je kind
  •  Verlies bij zwangerschapsafbreking

* Oefenen van concrete methodieken
* En nog veel meer

Methode:
De lessen zullen op verschillende manieren opgevat worden. Theorie zal afgewisseld worden met ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch technisch trainen. Daarnaast zal je uitgenodigd worden tot het kijken naar de eigen verliesgeschiedenis en wat daaruit te leren valt. Tot slot is er de mogelijkheid tot het inbrengen van eigen praktijkervaringen.

Praktische info:
* Doelgroep: Gezondheidsmedewerkers die in aanraking komen met verlies en rouw: o.a. vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

* Lesgevers:
- Professor Emeritus dr. Manu Keirse - Rouwexpert
- Shanti Van Genechten - Vroedvrouw en Rouwconsulent Expertisecentrum Kinderwens
- Sigried D’hoop - Rouwconsulent UZ Gent afdeling Neonatale Intensieve Zorg
- Ilse Van Leeuwen - Rouwconsulent UZ Gent afdeling Materniteit en Verloskunde

* Algemene coördinatie: Shanti Van Genechten - Kinderwens vzw

* Data: Telkens op zaterdag van 10-16u: 13 januari 2018
27 januari 2018
10 februari 2018
24 februari 2018
10 maart 2018
24 maart 2018

* Kostprijs: 660 euro, inclusief hand-outs, thee en water.

* Inschrijven: Inschrijven kan via mail naar info@kinderwens.org, met duidelijke vermelding van je naam en voornaam.
De inschrijving is pas definitief na het overmaken van het correcte bedrag op rekeningnummer
BE72 0016 6072 8916 t.a.v. Kinderwens vzw. Je krijgt nadien een bevestiging van je inschrijving.

* Certificaat: Als deelnemer ontvang je aan het einde van de lessenreeks een certificaat.
Accreditatie voor artsen en vroedvrouwen is aangevraagd.

* Locatie: De lessen gaan door in het kinderwenshuis in Molenstede. (Broekstraat 164, 3294 Molenstede)

* Vragen: Bij vragen of voor meer info contacteer Kinderwens vzw (Shanti Van Genechten)
op het nummer 0471/99.95.67. of 013/44.44.18. (laat een berichtje na bij afwezigheid).