Verdiepingscursus farmacologie: Conceptie, zwangerschap en borstvoeding - Eline Tommelein - Aalter

24/03/2018

De cursus ‘Conceptie, zwangerschap en postpartum’ behandelt een rijk gamma aan begeleiding, behandeling en doorverwijscriteria vanaf de kinderwens tot kort na de geboorte. U leert omgaan met praktische vragen rond zwanger worden, zwangerschap, en de post-partum periode. Tijdens de pauze wordt u een volwaardige avondmaaltijd aangeboden.

Accreditatie: Deze cursus is geaccrediteerd voor apothekers (20 accreditatiepunten – 17000190002) en voor vroedvrouwen (10 vormingsuren).

Programma:

Deel 1: Conceptie
Van zodra iemand beslist om voor kinderen te gaan, is het aan te raden enkele (medicamenteuze) maatregelen te nemen. In dit deel gaan we na voor welke maatregelen evidentie bestaat en voor welke niet. We kijken ook naar producten die de vruchtbaarheid verhogen of afremmen en bespreken ovulatie- en zwangerschapstesten. Finaal wijden we ook een stuk aan (chronische) medicatie waarbij anticonceptie noodzakelijk is wegens een aantoonbaar teratogeen effect. We sluiten dit deel af met een bespreking van de verschillende oorzaken waardoor vrouwen moeilijk zwanger worden. We overlopen de huidige procedures en welke medicamenteuze ondersteuning er geboden wordt.

Deel 2: Zwangerschapskwaaltjes
In eerste instantie bespreken we de begeleiding bij een normale zwangerschap. Dit gaat van o.a. foliumzuursuppletie tot griepvaccinatie. Daarnaast behandelen we de vele kleine kwaaltjes die voorkomen in zowel het gastro-intestinaal als het hormonaal stelsel, maar die bijvoorbeeld ook de huid en andere stelsels aangrijpen. Tijdens dit onderdeel wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan (OTC-)medicatie die vermeden dient te worden tijdens de zwangerschap.

Deel 3: Ernstige zwangerschapspathologieën
Deel 3 bestaat uit twee luiken: (1) onderliggende pathologieën waarvan de behandeling niet kan stopgezet worden tijdens de zwangerschap (astma, epilepsie, depressie, enzovoort) en (2) ernstige zwangerschapsgerelateerde pathologieën (zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en (pre-)eclampsie). We overlopen voor beide types de risicofactoren, behandelingen/maatregelen en doorverwijscriteria.

Deel 4: Het post-partum
In dit deel komt de post-partum periode aan bod. Enerzijds focussen we op de moeders (knipverzorging, postnatale kine, postnatale anticonceptie, enz), anderzijds op de pasgeborene (pusoogjes, dermatitis, navelverzorging, enz). Voor elke aandoeningen bespreken we de achtergrond, niet-medicamenteuze behandeling en medicamenteuze adviezen.

Datum en locatie:

Zaterdag 24 maart en zaterdag 31 maart (beide namiddagen aanwezigheid) telkens van 13u30 tot 19u. Catering (broodjes bij ontvangst, koffie in pauze en warme maaltijd na afloop) inbegrepen.

Prinsengoed, Prinsenstraat 9B, Aalter

Deelname:

  • Normale prijs: €395 + BTW = €477,95
  • KMO-prijs: €237 + BTW = €319,95
  • Aangepaste prijs voor VBOV-leden met voorschrijfrecht of na het volgen van de opleiding farmacologie: €282.

VBOV-leden kunnen zich inschrijven via info@vroedvrouwen.be. Het inschrijvingsgeld kan overgemaakt worden op rekeningnummer Farmacologie BE71 7360 0521 9169 met vermelding van 'Verdiepingscursus farmacologie + naam'.

Niet-VBOV-leden en leden die gebruik kunnen maken van de KMO-portefeuille kunnen zich inschrijven via https://www.medicourse.be/voor-apothekers/conceptie-zwangerschap-borstvoeding/

De opleiding kan pas doorgaan als er minstens 5 vroedvrouwen zijn ingeschreven. Er worden maximum 10 vroedvrouwen toegelaten. Het gaat over een multidisciplinaire opleiding- vroedvrouwen samen met apothekers. Maximum deelnemersaantal is 20.

Inschrijving is definitief na betaling. Indien er minder dan 5 vroedvrouwen ingeschreven zijn en de opleiding niet kan doorgaan, wordt het bedrag teruggestort.