Missie

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw stelt zich tot doel de Vlaamse vroedvrouwen te verenigen, en dit met respect voor alle politieke en filosofische strekkingen. De vereniging is er voor iedere vroedvrouw, zowel de vroedvrouw werkzaam in het ziekenhuis, als de zelfstandige vroedvrouw en de vroedvrouw werkzaam in het onderwijs. Ook de student-vroedvrouw en de vroedvrouw op rust kunnen op ons rekenen.

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw wil vooral de rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg bevorderen. De vereniging onderneemt activiteiten om dit doel te verwezenlijken. Zij zal onder meer het beroep van vroedvrouw in zijn algemene belangen behartigen en het op alle niveaus, zowel nationaal als internationaal, vertegenwoordigen. Zij zal het specifieke karakter van het beroep, conform de visie in het beroepsprofiel, bewaken en bevorderen.

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen zal multidisciplinaire samenwerking bevorderen en zal ook in beleid en besluitvorming de gezinnen structureel betrekken. Bovendien zal de VBOV vzw het medisch karakter van het beroep beveiligen, het wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied bevorderen en actief bijdragen tot de kwaliteit van de opleiding en de permanente vorming. De vereniging wil ook het sociaal statuut van zowel de zelfstandige vroedvrouw als de loontrekkende vroedvrouw verbeteren.

Om het beroep van vroedvrouw en de uitoefening ervan in zijn algemene belangen te behartigen zijn wij onder meer vertegenwoordigd in:

 • De Federale Raad voor de Vroedvrouwen - adviesorgaan voor het Ministerie van Volksgezondheid
 • De overeenkomstencommissie voor vroedvrouwen van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE)
 • Belgian Midwives Association (BMA) - overkoepelende organisatie van vroedvrouwen voor België
 • European Midwives Association (EMA) - overkoepelende organisatie van vroedvrouwen voor Europa
 • International Confederation of Midwives (ICM) - overkoepelende wereldorganisatie voor vroedvrouwen
 • Gestructureerd overleg Kind en Gezin
 • Gestructureerd overleg VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw)
 • Verschillende Ad Hoc werkgroepen met betrekking tot ons beroep

De vereniging werkt mee aan de permanente vorming van de vroedvrouw door:

 • het organiseren van studiedagen voor vroedvrouwen over actuele onderwerpen
 • het meewerken aan studiedagen, relevant voor vroedvrouwen, die door bevriende organisaties worden ingericht
 • het uitgeven van het "Tijdschrift voor Vroedvrouwen"
 • het organiseren van een opleiding tot FYSIOLOGIE-deskundige, dit met verschillende modules
 • het organiseren van avonden en ondersteuning voor startende zelfstandige vroedvrouwen
 • het organiseren van bijscholingsdagen voor student-vroedvrouwen
 • het organiseren van bijscholingsdagen voor hoofdvroedvrouwen

Al deze activiteiten worden gedragen door de leden vrijwilligers die de vereniging in de verschillende raden en commissies vertegenwoordigen en die zich in de verschillende werkgroepen hebben geëngageerd. Intern overleg gebeurt binnen de beheerraad.

De VBOV vzw respecteert de Internationale Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk.