De Bakermat zoekt een vroedvrouw

De Bakermat zoekt een enthousiaste en gemotiveerde vroedvrouw

Halftijds vervangingscontract, snelle indiensttreding

Je doet pre- en postnatale consultaties en huisbezoeken, je geeft gvo en werkt mee aan diverse projecten
Je bent flexibel ingesteld en bent bereid tot weekend- en avondwerk

Je kan zowel autonoom als teamgericht werken

Je woont in de omgeving van Leuven of bent bereid er te komen wonen

Je beschikt over een auto

Kandidatuur met c.v. richten aan vzw De Bakermat,

t.a.v. Maity Van Rillaer, Diestsesteenweg 49, 3010 Leuven, 016/20 77 40 maity.van.rillaer@debakermat.be

www.debakermat.be