Projectmedewerker netwerking zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel - UZ Brussel

In opdracht van het RIZIV zal het UZ Brussel het zorgpad voor kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel ontwikkelen.

Achtergrond

Uit verschillende overlegmomenten op het terrein is gebleken dat er een grote versnippering is binnen het zorgaanbod voor kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel. De implementatie van een  zorgtraject kan hierop een antwoord bieden. Deze ontwikkeling gebeurt via verschillende luiken: Het eerste luik is de netwerkvorming. De verschillende partners moeten opgenomen worden in een netwerk en moet aangestuurd worden door een coördineerde partner. Volgende opdrachten worden voorzien voor het netwerk met name: 1. Coördinatie en samenwerking tussen de actoren organiseren. Het principe van de ronde tafel is waardevol en moet op regelmatige basis herhaald worden. 2. Begrijpbare 360° communicatie en informatie. Er moet een spreekpunt worden aangeduid vanuit het netwerk waarbij zowel zorgverleners als patiënten terecht kunnen om informatie over het zorgaanbod te krijgen. 3. Identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen. Outreachement is hierbij een belangrijk gegeven. Momenteel bestaan er verschillende screeningtools. Het is een taak om te komen tot 1 gemeenschappelijke toegankelijke screeningstool. 4. Creatie van een zorgtraject. Het opzetten van een uniform zorgtraject voor kwetsbare zwangere vrouwen is aangewezen.

In eerste fase (tegen eind december 2018) staan volgende stappen op de planning:

 1. Identificeren van alle betrokken partners en deze samen brengen;
 2. Eerste stappen zetten ter voorbereiding van het uniforme zorgtraject voor kwetsbare zwangeren;
 3. Het kiezen van een screening en een registratietool.

Beide medewerkers vormen samen met de coördinator van de onderzoeksgroep Nursing and Midwifery research binnen het van het UZ Brussel één team.

Situering

Nursing and Midwifery Research group:

Het Universitair Ziekenhuis Brussel streeft naar een totaalpakket aan erkende gezondheidsdiensten van de hoogste kwaliteit dat zowel basisgeneeskundige zorg als spitstechnologie omvat en toegankelijk is voor iedereen. Als universitair ziekenhuis organiseert het Universitair Ziekenhuis Brussel wetenschappelijk onderzoek. Zo ook binnen het departement verpleegkunde en vroedkunde. De onderzoeksgroep Nursing and Midwifery Research huist hieronder en is verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel.

 

 

Projectmedewerker netwerking zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel

Eerste fase tot 31 december 2018

De focus van deze functie ligt op het contact leggen met diverse partners die zorg aanbieden aan kwetsbare zwangere vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gaat over organisaties die zorg aanbieden op diverse vlakken: medisch, sociaal, psychologisch, financieel, materieel…

Voor dit project werk je nauw samen met de coördinator van de Nursing and Midwifery research group.

 

Functiebeschrijving

 • Je analyseert de mogelijkheden voor deze organisaties om deel te nemen aan het uniforme traject voor Brussel

 • Je contacteert hen en stelt hen voor deel te nemen aan het project

 • Je brengt in kaart welke diensten ze aanbieden

 • Je brengt de partners samen voor gestructureerd overleg

Profiel

 • Je hebt een professionele bachelor of master diploma binnen de verpleeg- of vroedkunde, maatschappelijk werker, sociale gezondheidswetenschappen of hiermee verwant
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en Engels
 • Kennis van het het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (sociale kaart) en organisaties die zich engageren voor de doelgroep is een meerwaarde
 • Ervaring met het werken met de doelgroep van kwetsbare zwangere vrouwen is een meerwaarde
 • Je communiceert vlot; zowel met diverse zorgverstrekkers, leidinggevenden, directies,.. .
 • Je werkt autonoom, zelfstandig, goed georganiseerd (multitasking efficiënt combineren en uitvoeren)
 • Je bent stipt, grondig en hebt oog voor detail
 • Je beschikt over de nodige empathie om voor de doelgroep kwetsbare zwangere vrouwen in Brussel een zorgpad uit te bouwen
 • Je bent flexibel en stressbestendig
 • Je bent proactief, toont initiatief, positieve groepsgeest, leergierig
 • Je hebt een goede kennis van MS Office
 • Je bent bereid om bijkomende opleidingen/trainingen te volgen
 • Je bent bereid om indien nodig ook een vergadering ’s avonds bij te wonen.

Aanbod

Naast interessante werkvoorwaarden en vergoedingen (indien van toepassing: overname anciënniteit, gratis openbaar vervoer, ruime cateringsmogelijkheden, extra pensioen, uitgebreide hospitalisatieverzekering, kinderopvang tijdens de vakantie, …) bieden wij ruime mogelijkheden tot vorming en bijscholing, een goede werksfeer, een gemoedelijke, vlotte en open interdisciplinaire communicatie en flexibiliteit in het uurrooster.

 • Het gaat om een tijdelijk contract (4 maand voltijds, deeltijds aanstelling behoort tot de mogelijkheden) met een grote kans op verlenging tot 2 jaar.

Interesse?

 • Deze uitdaging spreekt je aan? Zend dan je sollicitatiebrief met volledig CV ter attentie van de Nursing and Midwifery Research group, departement Nursing, ter attentie van Prof dr Katrien Beeckman, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel of e-mail: