Middenkader

In 2015 werd in de VBOV een werkgroep opgestart die diensthoofden/middenkaders moeder-kind op regelmatige tijdstippen samenbrengt om samen te reflecteren over de werking en de inhoud van hun functie.

Ontstaan

De werkgroep ‘diensthoofden moeder-kindzorg’ werd in 2015 opgericht door enkele vroedvrouwen-diensthoofden die een nood ondervonden om te kunnen reflecteren met andere diensthoofden die betrokken zijn met de werking van de moederkind diensten in andere ziekenhuizen. De werkgroep richt zich tot alle diensthoofden/middenkaders die verantwoordelijk zijn voor de moeder-kindzorg, ongeacht hun opleiding. Ook niet-vroedvrouwen zijn welkom. Basisvoorwaarde is lidmaatschap van de vereniging.

Doelstellingen en werking

Deze werkgroep wil een forum zijn waar de diensthoofden van gedachten kunnen wisselen om de werking van de diensten, de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren:

  • Bespreken van gemeenschappelijke projecten die door de overheid worden geïnitieerd (verkorte ligduur, VIP²…)
  • Informeren van elkaar over veranderingen binnen het ziekenhuis – het departement Nursing – moeder/kindzorg
  • Bespreken van relevante thema’s aangereikt vanuit de Raad van Bestuur van VBOV
  • ...

Werking

Er wordt maximaal vier keer per jaar vergaderd en de vergaderingen gaan steeds door in een ander ziekenhuis.
Het voorzitterschap van de werkgroep wisselt op vraag van de deelnemers op regelmatige basis.
De huidige voorzitter is Lien Van Riet, lien.vanriet@aznikolaas.be.

Volgende vergaderdata:

- 21/09 van 12u tot 15u: ZNA Middelheim

- 14/12 van 12u tot 15u: AZ Nikolaas