Wetenschappelijk onderzoek

Ontstaan

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek ontstond in 1987 als ‘kring vroedvrouwen' van de Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV). Enkele jaren na de oprichting van de VLOV vzw werd beslist om de activiteiten van de ‘kring' binnen de VLOV vzw verder te zetten. In januari 1999 ging de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van start. Na een pauze werd deze werkgroep begin 2009 terug opgestart door Régine Goemaes.

Doelstelling

De werkgroep wil bijdragen tot de verwetenschappelijking van het beroep van vroedvrouw enerzijds en de zorgverlening gaande van preconceptie tot postpartum anderzijds. Zwangerschap, arbeid en bevalling als normale fysiologische processen vormt hierbij het uitgangspunt. De werkgroep wil wetenschappelijk onderzoek in de diverse werkdomeinen van de vroedvrouwen stimuleren/ondersteunen en de vroedvrouw-onderzoeker in de kijker stellen. Verder wil de werkgroep de professionalisering van het beroep bevorderen door de aandacht te vestigen op evidence based praktijkvoering.

Werking

De werkgroep is samengesteld uit een dynamische groep van vroedvrouwen, met bachelor, master of doctoraatsdiploma, werkend in een zelfstandige praktijk, in het ziekenhuis, in het onderwijs en/of betrokken bij onderzoek. De werkgroep overlegt zes keer per jaar.

Vergaderdata voor 2018 zijn: 17/4 (Brussel of Leuven), 7/6 (Antwerpen), 30/8 (Gent), 11/10 (Sint - Niklaas (evt. Brussel indien 17/4 in Leuven), 13/12 (Antwerpen).

Bijkomend zijn verschillende leden afgevaardigd in diverse adviesraden van organisaties en werkgroepen. Hierdoor beschikt de werkgroep over een breed netwerk. We zijn onder andere vertegenwoordigd in:

 • Domus Medica
 • KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg)
 • SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie)
 • EBMPracticeNET
 • Werkgroep richtlijnen eerste lijn
 • VVOC (Vlaamse Vereniging Voor Ouders van Couveuzekinderen)
 • Gezinsbond (Brieven aan Jonge Ouders)
 • Emergentis, e-health en vitalink
 • Platform wetenschap en praktijk (www.portal4care.be)
 • Evidence Based Midwifery
 • Groep rookstopbegeleiding
 • Vlaamse werkgroep voor aangeboren aandoeningen

De activiteiten van de werkgroep variëren en gaan van het organiseren van een symposium en rondetafeldiscussie, het uitvoeren van een literatuurstudie tot het geven van een voordracht. Enkele voorbeelden zijn

 • Avondsymposium ‘Midwifery led care’ (2010);
 • Voordracht en artikel in het Tijdschrift Voor Vroedvrouwen (TVV) ‘Eten en drinken tijdens de arbeid’ (2010)
 • Literatuurstudie hielprik en artikel TVV ‘Hand of voet, Prik of Snee? Hoe zit het er mee?’ (2011)
 • Rondetafeldiscussie ‘vroedvrouw en wetenschap’ (2013)". 
 • Mede-organisator van het wetenschappelijk congres CARE4 (in samenwerking met de Master Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen (februari 2015).
 • Panelgesprek 'Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn?' (oktober 2015).

Verder heeft de werkgroep ook een procedure uitgewerkt (2013) voor de begeleiding en ondersteuning van bachelor- en masterproeven vanuit de VBOV. Sinds 2012 wordt ook de cursus ‘Evidence Based Midwifery’ georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Limburg.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de 2de editie van wetenschappelijke congres Care4. De VBOV is afgevaardigd door leden van de werkgroep in zowel het organisatorisch en wetenschappelijk comité. Het CARE4 congres zal doorgaan van 8 tot 10 februari 2017 in Antwerpen (http://www.uantwerp.be/care4).

Verder wil de werkgroep in de loop van 2016 een bevraging organiseren bij vroedvrouwen rond evidence based practice.

Leden

 • Katrien Beeckman, vroedvrouw, PhD, onderzoekscoördinator, onderzoekscel Nursing and Midwifery Research UZ Brussel en lector Erasmushogeschool Brussel
 • Kathleen Biesmans, vroedvrouw, lector en onderzoeker Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Florence D'haenens, vroedvrouw, doctoraatstudent VUB-UA, lector en onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel
 • Cathleen Gavel, vroedvrouw, (praktijk)lector en onderzoeker Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
 • Régine Goemaes, vroedvrouw, assistent en doctoraatstudent Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent, ondervoorzitter VLOV vzw
 • Joline Goossens, vroedvrouw, doctoraatstudent Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent
 • Kaat Helsloot, vroedvrouw, wetenschappelijk medewerker VBOV vzw, onderzoekmedewerker Artevelde Hogeschool Gent
 • Dorien Lanssens, vroedvrouw, doctoraatstudent UHasselt en Ziekhuis Oost Limburg
 • Inge Meyvis, vroedvrouw,  lector Vroedkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 • Joke Muyldermans, vroedvrouw, master, lector Erasmushogeschool Brussel, vzw De Bakermat, hoofdredacteur Tijdschrift voor Vroedvrouwen, voorzitter VLOV vzw
 • Ellen Pipers, vroedvrouw Jessa ziekenhuis Hasselt 
 • Inge Tency, vroedvrouw, PhD, lector Odisee, voorzitter werkgroep
 • Leen Van den Eeden, vroedvrouw, master Biomedische Wetenschappen, docent en onderzoeker Thomas More Kempen
 • Hannah Van Hout
 • Joeri Vermeulen, vroedvrouw, opleidingshoofd en hoofdlector Erasmushogeschool Brussel
 • Christine Vrielinck, vroedvrouw, VG-MZG medewerker op de beleidscel VG-MZG, teambegeleider van de sectie MVG in AZ Damiaan Oostende.

Contact

Vroedvrouwen die geïnteresseerd zijn om de werkgroep te vervoegen of die meer informatie wensen, kunnen steeds contact opnemen via email op: onderzoek@vroedvrouwen.be of info@vroedvrouwen.be (of 03/218.89.67).