Ann Van Holsbeeck

Studie

In 1985 behaalde Ann het diploma van gegradueerde verpleegkundige in het SAI (nu Odyssee) te Aalst, in 1989 behaalde ze het diploma van vroedvrouw. Opeenvolgend werden getuigschriften behaald voor onder meer de kaderopleiding in het NVKVV, de opleiding Gerechtelijk Expert, Clinical Riskmanagement, Neonatologie, MIC en tenslotte behaalde ze het diploma van Master in de Verpleeg-en Vroedkunde te Gent in 2013.

 

Werk

Ann werkte eerst 24 jaar in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis te Aalst,aanvankelijk als verpleegkundige op de Intensieve Zorgen,Traumatologie en Recovery,vervolgens als vroedvrouw op de Materniteit en het Verloskwartier en sinds 1995 als hoofdvroedvrouw. Sinds 2009 werkt ze als hoofdvroedvrouw op de Materniteit-MIC-Verlosafdeling van het UZGent.

 

Ann Van Holsbeeck

VBOV vzw

Sinds 1995 is zij actief lid van het toenmalig Departement Vroedvrouwen van het NVKVV, sinds 2007 voorzitter van de Unie Vlaamse Vroedvrouwen. Hier bekleedde ze onder meer mandaten in het RIZIV, het Federaal Borstvoedingscomité, de Federale Raad voor Vroedvrouwen, de BMA en de EMA.

Sinds 01/01/2016 is ze lid van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de VBOV vzw. 

Op  01/01/2018 werd haar mandaat in de raad van bestuur verlengd.