Bernadette Bijnens

 Studie

In 1990 behaalde Bernadette het  diploma van vroedvrouw in het St Elisabeth instituut  te Leuven. Voor ze aan de studies van vroedvrouw mocht beginnen was het een voorwaarde om in Leuven eerst het diploma van Gegradueerde Ziekenhuisverpleegkundige te behalen. Nadien volgde zij nog verschillende opleidingen mn de voortgezette opleiding oncologie en  de kaderopleiding in Leuven,  de cursus echografie voor vroedvrouwen in Antwerpen, de cursus MIC in Brugge. In 2001 mocht zij deelnemen aan het Clincal Leadership Project in UZ Leuven en recent volgde ze de opleiding evidence based midwifery in Hasselt. In 2014 behaalde zij ook de beroepstitel in de pediatrie en neonatologie.

 

Werk

Zij werkt sinds het begin van haar carrière in het UZ Leuven campus Gasthuisberg. Eerst werkte ze  als verpleegkundige en vroedvrouw op de afdeling daghospitaal verloskunde, gynaecologie en  gynaecologische oncologie en het bevallingskwartier. In 1994 werd zij hoofdverpleegkundige van de dienst  gynaecologie en gynaecologische oncologie. 

Sinds augustus 2003 is zij hoofdvroedvrouw van het bevallingskwartier. Het is de gedroomde job van haar leven. Een sterk gemotiveerd team vroedvrouwen mogen aansturen om elke dag opnieuw het juist evenwicht te zoeken, samen met het team en artsen, tussen eutocie en dystocie, tussen het begeleiden van een natuurlijke bevalling en vroedkundige zorg bieden aan zwangeren met complexe pathologie, tussen het actief deelnemen aan gentle sectio’s en foetale chirurgie. Het is een blijvende uitdaging om in alle deelaspecten mee borg te staan voor hoogstaande kwaliteit van verloskundige zorg voor de moeder en de pasgeborene en de partner. Momenteel kijkt ze uit om in het najaar 2018 samen met het team te kunnen inhuizen naar de nieuwbouw. De verschillende afdelingen van het perinataal centrum van UZ Leuven zullen dichter dan ooit bij elkaar liggen en dat geeft ongelofelijke opportuniteiten voor de toekomst.

Sinds september 2004 is ze gastdocent in de opleiding Vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Leuven.

Zij werkte mee aan de KCE-richtlijnen voor goede klinische praktijk bij laagrisico bevallingen. 

Zij was lid van de visitatiecommissie Vroedkunde in 2013.

Bernadette Bijnens

VBOV vzw

Sinds de jaren negentig is ze VLOV-lid. In 2003 zette ze de eerste stap richting  de werkgroep ‘hoofdvroedvrouwen’.  Elke vergadering van deze werkgroep was telkens opnieuw een bron van inspiratie. Van 2008 tot einde 2013 was Bernadette voorzitter van deze werkgroep hoofdvroedvrouwen. Het was een leuke periode waar collega’s hoofden elkaar echt ont-moeten. We bezochten vele verloskamers en materniteiten en hebben met samen met de werkgroep zeer leerrijke en inspirerende congressen mee vorm kunnen geven.  Sabine nam de fakkel terug over einde 2013. 

Bernadette is sinds 2014 lid van de raad van bestuur van de VLOV. Sinds 01/01/2016 is ze lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw.