Evidence-Based Midwifery

Wat is Evidence Based Practice?

Sinds de introductie van "Evidence Based Medicine" eind jaren '90, is het belang van het concept "Evidence Based Practice (EBP) toegenomen binnen de hedendaagse gezondheidszorg. Sacket et al. (1996) definieert EBP als volgt: "op een gewetensvolle en oordeelkundige manier gebruik maken van de best beschikbare evidentie bij het maken van beslissingen over de zorg van individuele patiënten”. EBP dient een integratie te zijn van de op dat moment best beschikbare wetenschappelijke evidentie, klinische expertise en oordeel alsook de voorkeuren van de patiënt zelf (Veeramah, 2016). De verschuiving naar een eerder multidisciplinaire aanpak van de zorg benadrukte de nood om het "Evidence Based Medicine" kader uit te breiden naar andere zorgprofessionals, waaronder vroedvrouwen (Benahmed et al, 2018; Bick & Graham, 2010). 

ebp groen

Wil je meer leren over EBP? Raadpleeg o.a.:

 • De 4 e-learning modules ontwikkeld door het EBpracticenet (volgt binnenkort).
 • De 4 e-learning modules ontwikkeld door Cochrane: Cochrane Evidence Essentials.

 

Wat is Evidence-based Midwifery?

Evidence-based Midwifery heeft als doel de promotie van een op evidentie-gerichte vroedvrouwenpraktijk. 

De wetenschappelijke gerichtheid van het beroep van de vroedvrouw reflecteert zich in (inter)nationale verschillende competentieprofielen. Het Belgisch competentieprofiel verwacht dat vroedvrouwen "een op evidentie gebaseerde zorg verlenen door het integreren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en door participatie aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek" (Federale Overheidsdienst, 2018). Evidence-based Practice heeft een verplicht karakter gekregen binnen gezondheidszorgsystemen en regelgeving, mede door de vraag naar hoogstaande kwalitatieve en kosteneffectieve zorg. Cliënten en hun families hebben baat bij een op evidentie gericht vroedvrouwenpraktijk, aangezien dit leidt tot gunstige gezondheidsuitkomsten en een reductie in de variabiliteit van zorg en de kwaliteit ervan. Het gestructureerde proces van EBP vergemakkelijkt ook een transparante besluitvorming (Bayes et al, 2016), Heydari et al., 2017; Iravani et al., 2016; Koehn & Leman, 2008; Malik et al., 2016). Beleidsmakers zijn gevoelig voor deze realiteit, waardoor het belang van EBP in diverse overheidsinitiatieven wordt benadrukt ( Bick & Graham, 2010; Benahmed et al., 2018).1

 

Het ebpracticenet als het referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners 

In 2017 werd een federaal beleidsplan van EBP geïntroduceerd in België.

  Dit plan leidde o.a. tot de oprichting van het Ebpracticenet - een digitale databank met evidence-based richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Via een online platform stellen ze onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal ter beschikking. 

  ebp intro

  Ebpracticenet hanteert een gefundeerd waardenkader. De focus ligt uitsluitend op gevalideerde richtlijnen en andere soorten informatie. Alle informatie die gepubliceerd wordt op ebpracticenet is goedgekeurd door Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Daarnaast erkennen ze de expertise van de zorgverlener en houden ze rekening met de belangen van de patiënt. Deze gouden driehoek vormt de rode draad van hun visie op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

  Ebpracticenet omvat momenteel nationale richtlijnen ontwikkeld bijvoorbeeld door het KCE: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, CEBAM, Domus Medica, de Hoge Gezondheidsraad en buitenlandse richtlijnen (cfr. Finse DUODECIM richtlijnen). Jaarlijks worden er door het ebpracticenet een aantal van deze buitenlandse richtlijnen geadapteerd naar de Belgische context. Het doel van het ebpracticenet is om in de toekomst steeds meer gevalideerde en voor verschillende zorgberoepen relevante richtlijnen (nationaal en internationaal) ter beschikking te stellen.

  Binnen het Ebpracticenet zijn verschillende werkgroepen / overlegplatformen opgericht. De VBOV is lid van elk van deze overlegplatformen, zoals:

  • Op vlak van richtlijnontwikkeling: de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen in de Eerstelijn (WOREL), zowel de algemene stuurgroep als relevante kerngroepen (bv.  kerngroep Multidisciplinaire Richtlijn Postpartum, kerngroep Richtlijn Obesitas bij Volwassenen);
  • Op vlak van disseminatie: De EBP-Redactieraad;
  • Adviesraad; en 
  • Algemene Vergadering.

   

  Andere interessante bronnen m.b.t. Evidence-based Midwifery

  Lees hier meer over andere interessante richtlijnen en databanken van preconceptie zorg tot postpartumzorg, zowel van binnen en buitenland.

   

  Hoe bevordert de VBOV evidence-based vroedvrouwenzorg?

   

  Casussen Evidence-based vroedvrouwenzorg

  In het Tijdschrift voor Vroedvrouwen worden regelmatig casussen besproken uit de vroedvrouwenpraktijk. Het volledige tijdschrift kan enkel door leden van de VBOV gelezen worden .

  Vanaf september 2020 maken we de casussen m.b.t. evidence-based vroedvrouwenzorg uit het tijdschrift hieronder publiek beschikbaar. Doelstelling is om onze leden en andere zorgverleners te sensibiliseren over hoe je evidentie raadpleegt om een wetenschappelijk onderbouwd antwoord te vinden op een vraag uit de praktijk.

   

  Protocol masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten

  In dit protocol wordt de nodige toelichting gegeven over hoe de VBOV masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten kan ondersteunen en welke procedure hiervoor dient gevolgd te worden. De VBOV kiest ervoor om geen ondersteuning te bieden aan bachelorproeven. 

  Naast het doorverwijzen naar experten in het vakgebied kunnen oproepen tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedeeld worden met de leden van de VBOV via de nieuwsbrief, sociale media of via directe mailing van de VBOV.