Gouden Pinard 2021

 
BEKENDMAKING GOUDEN PINARD 2021 Gouden Pinard 2021

Op het online congres op 6 mei n.a.v. de Internationale Dag van de Vroedvrouw werd bekendgemaakt wie de Gouden Pinard 2021 in ontvangst mag nemen.

Annemie Paquay ontvangt de Gouden Pinard 2021 voor individuele vroedvrouw!

De Gouden Pinard 2021 voor vroedvrouwenteam gaat naar De Oever! 

Van harte proficiat Annemie Paquay, vroedvrouwen van De Oever en ALLE vroedvrouwen en genomineerden!


SHORTLIST GOUDEN PINARD 2021

We ontvingen maar liefst 585 nominaties voor individuele vroedvrouwen en 672 nominaties voor vroedvrouwenteams! Een tienkoppige onafhankelijke jury boog zich over alle motiveringen en kwam op basis hiervan tot de onderstaande shortlists.

Shortlist individuele vroedvrouwen:

Shortlist vroedvrouwenteams:


VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE
Pinard

 

1. NOMINATIERONDE DOOR HET PUBLIEK (COLLEGA’S, ANDERE ZORGBEROEPEN, OUDERS,…)  VAN 01/02/2021 T.E.M. 31/03/2021

Op 5 mei is het wereldwijd de Internationale Dag van de Vroedvrouw. Voor het vijfde jaar op rij vieren we het mooie beroep van vroedvrouw met de uitreiking van de Gouden Pinard.

Het publiek kan een vroedvrouw of vroedvrouwenteam nomineren via het online nominatieformulier.

Motivatie van de keuze aan de hand van onderstaande selectiecriteria:

  • Aandacht voor meer vroedvrouwgeleide zorg doorheen de zwangerschap, bevalling en in de postpartumperiode;
  • Details voor de implementatie in het dagelijks werk die de zorg van moeder en kind ten goede komen;
  • Een positief effect op de zorg voor vrouwen, hun baby's en hun families met als doel het welzijn op korte en lange termijn;
  • Hoe de geboden zorg verder kan uitgerold worden naar andere eenheden/zorgen;
  • Kosteffectiviteit en duurzaamheid van de zorg;
  • Projecten die aansluiten bij de visie van de organisatie VBOV vzw;
  • De promotie van de normale geboorte doorheen het dagelijkse werk krijgt extra aandacht o.a. door implementatie van de 10 vuistregels voor normale geboorte door de VBOV vzw opgesteld.

Voorwaarden nominatie:

  • De genomineerde vroedvrouw is lid van de VBOV vzw. Bij het team dienen minstens 50% van het team lid te zijn van de VBOV vzw.
  • Vroedvrouwen die in de Raad van Bestuur van de VBOV vzw zetelen kunnen niet genomineerd worden voor de Gouden Pinard voor individuele vroedvrouw.

Opgelet! Niet het aantal nominaties maar de motivering bij de criteria zijn bepalend voor de selectie.
 

2. SELECTIE VAN DRIE TEAMS EN DRIE INDIVIDUELE VROEDVROUWEN DOOR ONAFHANKELIJKE JURY VAN 01/04/2021 T.E.M. 19/04/2021

Uit alle nominaties worden op basis van de gegeven argumentatie drie vroedvrouwen en drie vroedvrouwenteams geselecteerd. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury*.

De onafhankelijke jury bestaat uit:

- vroedvrouwen werkzaam in de verschillende domeinen;

- andere zorgverleners binnen de moeder-kindzorg;

- (toekomstige) ouders
 

3. BEKENDMAKING SHORTLIST VAN DRIE VROEDVROUWEN EN DRIE VROEDVROUWENTEAMS OP 19/04/2021

Vroedvrouwen/teams die niet weerhouden zijn worden verwittigd van hun nominatie en ontvangen een samenvatting van alle ontvangen reacties.

De drie geselecteerde teams en vroedvrouwen worden verwittigd en uitgenodigd om zichzelf en hun werking voor te stellen via een filmpje a.d.h.v drie vooropgestelde vragen.
 

4. SELECTIE WINNAARS GOUDEN PINARD DOOR AFVAARDIGING RAAD VAN BESTUUR

Na de laatste interne procedure zal uit de shortlist van drie geselecteerde vroedvrouwen en drie vroedvrouwenteams één team en één individuele vroedvrouw worden gekozen. De selectie gebeurt op basis van de gegeven toelichting van de vroedvrouwen en teams in het filmpje.

De vroedvrouwen en teams van de shortlist zullen telefonisch verwittigd worden over hun nominatie en over het al dan niet winnen van de Gouden Pinard.
 

5. BEKENDMAKING VAN DE WINNAARS OP 6 MEI 2021 - DE INTERNATIONALE DAG VAN DE VROEDVROUW

De winnaars worden bekendgemaakt op de live webinar op 6 mei.
 

PRIJS

De winnaar ontvangt naast de erkenning ook een prijs.

De individuele vroedvrouw ontvangt een herinnering aan dit event en een bedrag van €500 om in te zetten voor moeder- en kindzorg.

Voor het vroedvrouwenteam wordt €1000 gedoneerd met het doel deze €1000 te gebruiken voor een teambuildingsmoment, door de groep vrij te kiezen.
 

*Leden van de onafhankelijke jury zetelen niet in de Raad van Bestuur van de VBOV vzw.