Hanan Ben Abdeslam

Studie

In 1999 studeerde Hanan als vroedvrouw af en in 2018 behaalde ze een master in verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit van Antwerpen.

Naast haar studies vroedkunde volgde ze verschillende opleidingen van complementaire therapieën zoals acupunctuur, voetreflexologie, babycommunicatie en nog veel meer die haar vak als vroedvrouw vervolledigden. Al tijdens haar studies vroedkunde (1999) voelde Hanan aan dat er een grote nood was aan informatie over diversiteit in de vroedkunde. Als studente werd ze tijdens haar stages geconfronteerd met vragen van zorgverleners en studenten die ze niet altijd kon beantwoorden. Dit motiveerde haar om zich hierin verder te verdiepen vanuit haar diverse praktijkervaringen en trainingen. In haar studentenperiode startte zij samen met andere gemotiveerde vrijwilligers de socio-culturele vzw Bledi (waaruit later Iqra is ontstaan) om dialoog te creëren tussen verschillende gemeenschappen en het ‘wij – zij’ weg te werken. Kinderen en jongeren werden geholpen met hun schoolloopbaan en er werden buitenschoolse activiteiten en evenementen georganiseerd. Helaas moest dit succesvolle initiatief na 10 jaar stoppen. De middelen voor de dagelijkse werking ontbraken en ook de drukke agenda’s van de vrijwilligers lieten het niet meer toe. Het was wel een goede leerschool. Het geeft nog altijd een goed gevoel als de kinderen van toen, nu als volwassenen, ons herkennen en dankbaar zijn voor wat die rolmodellen voor hun leven betekenden. Hanan had het niet altijd gemakkelijk in haar carrière als (student) vroedvrouw. Ze werd geconfronteerd met veel tegenwerking, discriminatie en afgunst, maar dat probeerde ze altijd om te keren tot een positieve kracht. Hanan komt graag op voor (etnisch-culturele) kwetsbare doelgroepen, want zij weet hoe belangrijk het is dat er een spreekbuis is die hen vertegenwoordigt! Dit bepaalde ook de keuze van haar masterproef: ‘Wat zijn de postnatale noden en behoeften van moeders zonder wettig verblijf of in procedure na kortverblijf in Brussel?’.

 

Werk

Hanan Ben Abdeslam is coördinator van het Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan in Brussel. Haar werkervaring deed ze enerzijds in ziekenhuizen in Brussel, Nederland en China en anderzijds in de eerstelijnsgezondheidszorg.  Door haar acupunctuurstage in Shanghai heeft Hanan ingezien hoe de samenwerking tussen klassieke en complementaire geneeskunde in harmonie kan verlopen. Vanuit deze filosofie werkt ze als holistisch eerstelijnszorgverlener/therapeut/coach in een multidisciplinaire  groepspraktijk in Mechelen. De rode draad om verbinding te creëren blijft in haar dagelijkse werk als vroedvrouw. Hanan geeft trainingen en gastlezingen over cultuursensitieve (moeder en kind) zorg en over complementaire therapieën. Daarnaast is ze co-auteur van het boek  ‘Pluriculturele zorg ook onze zorg’. Ze ontwikkelde de cultuursensitieve voorlichtingskoffer en kreeg hiervoor in 2013 de Well Done Award Health Literacy voor het project Anticonceptie voor kwetsbare vrouwen.

 

Hanan Ben Abdeslam

VBOV vzw

Hanan werd heel snel lid van de VLOV na haar studies (1999), zij zag het belang in om deel uit te maken van een beroepsvereniging. Hanan is begonnen met de werkgroep vroedvrouwen verleggen grenzen waar ze enkele jaren actief was. Zij is steeds lid van de NVKVV-werkgroep Pluriculturele zorg en bestuurslid van de Belgian Midwife Association (BMA vzw).  Ze is ook actief binnen de beroepsverenigingen van acupuncturisten EUFOM en voetreflexologen BEVO.  Daarnaast is zij bestuurslid van het Kinderarmoedefonds bij de Koning Boudewijnstichting.