Ines Rothmann

Studie

Ines behaalde in 2001 haar Bachelor of Business Administration aan de Hogeschool Münster (Duitsland) en de Hogeschool Rotterdam (Nederland). Vervolgens studeerde ze in 2004 af als Master of Science in Development Economics and International Development aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Daarnaast behaalde Ines sinds 2012 verschillende diploma`s op vlak van lichaamsgericht werk, yoga en mindfulness in de geboortezorg.

 

Werk

Tussen 2001 en 2012 was Ines actief in de ontwikkelingssamenwerking in verschillende landen in Engelstalig Afrika, Oost-Europa en Zuidoost-Azië op vlak van beleidsadvies, onderzoek, monitoring & evaluatie en opleiding rond goed bestuur en de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp. Ze heeft tevens ervaring met het versterken van de gezondheidssystemen in ontwikkelingslanden en fragiele staten.

Tussen 2012-2019 had ze de dagelijkse leiding in handen van de netwerkorganisatie voor coöperaties in Vlaanderen (Coopkracht vzw), die participatief/coöperatief leven, werken en ondernemen in Vlaanderen bevorderd.

Sinds de oprichting van Lava.yoga in 2014 wijdt Ines een deel van haar werk aan de begeleiding van kraamgezinnen met yoga, mindfulness en lichaamsgericht werk rond zwangerschap, geboorte en ouderschap.  Tevens verzorgt Lava.yoga relevante opleidingen aan zorgverleners in de geboortezorg. Ze werkt o.a. samen met verschillende Expertisecentra Kraamzorg en vroedvrouwenpraktijken in Antwerpen en Sint Niklaas. 

Vanaf maart 2019 werkt Ines deeltijds als wetenschappelijk medewerker van de VBOV vzw.

Ines Rothmann

VBOV vzw

Als wetenschappelijk medewerker van de VBOV vzw, werkt Ines o.a. mee aan de uitwerking van een kwaliteitsmanagementsysteem voor het Good Practice Logo en de promotie van evidence-based praktijken binnen de VBOV. Ze is lid van de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek.