Krista Goetvinck

Studie

Krista studeerde in 1987 af als verpleegkundige en in 1988 als vroedvrouw aan het IVV Sint Geertruid in Gent. In 1994 studeerde ze af als licenciaat in de Medisch Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2007 behaalde ze haar Getuigschrift Pedagogische bekwaming. Ze volgde de opleiding diabeteseducator, de éénjarige opleiding Systeeminterventies en gezinsbegeleiding en de éénjarige opleiding Klinische Paden. In het kader van de opleiding Klinische Paden ontwikkelde ze een zorgpad niet-medische kraamzorg in Gent. In 2010 volgde ze de opleiding Juridisch expert in de verpleeg- en vroedkunde en in 2012 behaalde ze de titel Gerechtelijk expert in de verpleeg- en vroedkunde.

 

Werk

Krista startte in 1988 als vroedvrouw op de materniteit, verloskwartier en neonatologie in de Bijloke in Gent. Tussen 1989 en 2000 werkte ze achtereenvolgens op de neonatologie, de consultatie gynaecologie, materniteit en verloskwartier van het OLV-ziekenhuis in Aalst.

In 2000 startte ze als sectorverantwoordelijke bij Familiehulp in Aalst waar ze in 2001 het kraamzorgteam opstartte met kraamverzorgenden. Krista begeleidde het kraamzorgteam en deed de postpartumzorg. Sinds 2005 werkt ze bij Familiehulp provinciaal als stafmedewerker Zorg- en dienstverlening met o.a. domein kraamzorg. In 2016 wordt ze stafmedewerker op de hoofdzetel van Familiehulp.

 

Krista Goetvinck

VBOV vzw

Krista is lid van de Raad Van Bestuur van UVV sinds 2001. Krista is lid van de Planningscommissie en van de commissie Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle. Sinds 2012 is ze lid van de Juridische Adviesgroep van het NVKVV.

Sinds 01/01/2016 is Krista lid van de raad van bestuur van de VBOV vzw.