RIZIV Nieuws: telematicapremie - VOORSTEL

Telematicapremie – VOORSTEL

Gisteren is er ook een werkgroep overleg geweest binnen het RIZIV. Er zijn slechts 35 vroedvrouwen die voldoen aan de voorwaarden door het RIZIV gesteld om een telematicapremie uit te vaardigen. We willen de criteria beter haalbaar maken voor meer vroedvrouwen. Het VOORSTEL dat aangebracht is, willen we nu reeds met jullie delen. Vooral omdat het al oktober is en dit in onze hoop ook voor 2020 zal van kracht worden zodat jullie NU reeds de criteria trachten te behalen, criteria die haalbaarder worden voor meer vroedvrouwen. We vragen met aandrang om hiervan gebruik te maken zodat dit een duurzame ondersteuning kan blijven en we ieder van jullie mee kunnen nemen in dit digitale tijdperk. We voorzien webinars om jullie kennis en inzichten te verruimen. Een eerstvolgende is op 17 november 2020 waar we samen met de CM een webinar aanbieden waarin tools worden aangereikt om elektronisch te factureren.

Je hebt het goed gelezen, het is een VOORSTEL .. en dit dient nog vele commissies en raden te passeren en is nog verre van goedgekeurd.


Zoals het nu is/zoals het voorstel geformuleerd wordt:

Heden: U hebt uw patiëntendossiers in 2020 elektronisch beheerd met een softwarepakket.

Voorstel: Dit blijft behouden

Heden: U was het hele jaar 2020 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.

Voorstel: Ons voorstel was (opnieuw) om dit open te trekken voor alle vroedvrouwen. Dit is een belangrijk punt van discussie geweest maar de mutualiteiten stelden hier unaniem NIET akkoord. We zullen dit blijven herhalen maar zoals het nu is, zal dit voor 2020 niet wijzigen.

Heden: U hebt in 2020 een activiteit van minstens 500 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2020 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 7.500 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

Voorstel: U hebt in 2020 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2020 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

Heden: U hebt in 2020 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, minstens 1 keer per maand gedurende 12 verschillende maanden.

Voorstel:  U hebt in 2020 via uw softwarepakket de dienst MyCareNet gebruikt voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten, 12 keren per jaar. (Dit was reeds eerder aanvaard en wordt sowieso aangepast).

Heden: U hebt in 2020 minstens 12 berichten via eHealthbox gedownload.

Voorstel: Dit willen we volledig (voorlopig) schrappen. Dit wordt nog te weinig efficiënt gebruikt om relevant te zijn.

Heden: U hebt in 2020 minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend via elektronische facturatie.

Voorstel: Dit blijft behouden.