Uitoefening van de verpleegkunde tijdens de pandemie

Op 6/11/2020 werd een wet gepubliceerdĀ die toestaat dat binnen het kader van de COVIDāˆ’19-epidemie verpleegkundige activiteiten kunnen worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn. De Technische Commissie voor Verpleegkunde komt bijeen om de lijst van voorbehouden handelingen op te stellen.
Download de Wet delegatie verpleegkundige handelingen.