Vaccinatie vroedvrouwen

Er komen vele vragen over wanneer de vroedvrouwen aan de beurt zijn voor vaccinatie. Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn aan de beurt. Voor de eerstelijn is er gekozen om eerst die beroepsgroepen te vaccineren die patiënten met covid of respiratoire klachten diagnosticeren en behandelen en zorg verlenen waarbij de patiënt het masker moet afnemen, zoals huisartsen, personeel van test- en triagecentra, tandartsen,...In een volgende fase, enkele weken later, volgen de andere eerstelijns zorgprofessionals waaronder de vroedvrouwen. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. De VBOV speelt een belangrijke rol in het aanleveren van de lijsten eerstelijnsvroedvrouwen en we zullen via de kringverantwoordelijken deze lijsten op een correcte manier opmaken. Vragen hierover kunnen via info@vroedvrouwen.be gesteld worden. 
Meer info over de vaccinatie van de zorgprofessionals eerstelijn vind je hier.