Régine Goemaes

STUDIE

Régine behaalde het diploma van vroedvrouw aan het toenmalige KaHoG (nu: Arteveldehogeschool). Tijdens de studies vroedkunde was zij enkele maanden Erasmusstudent in Finland en Zweden. Het "Hoge Noorden" beviel haar zo goed dat zij ervoor koos om na haar studies in Noorwegen praktijkervaring op te doen. Sinds haar terugkeer naar België behaalde Régine de titel van Master of Science in de Verpleegkunde en Vroedkunde. Daarnaast volgde ze verschillende managementopleidingen en de posthogeschoolvorming 'Referentievroedvrouw diabetes'. Momenteel verdiept ze zich in de Specifieke Lerarenopleiding in de Gezondheidswetenschappen.

 

WERK

Vóór haar vertrek naar Noorwegen werkte Régine eerst op een materniteit, bevallingskwartier en neonatologie in België. In het land van de fjorden voelde ze zich snel thuis op een gecombineerde dienst materniteit / bevallingskwartier / observatiepost voor zwangeren. Bovendien was Régine er verantwoordelijk voor de bijscholingen in reanimatie en was ze als plaatselijk afgevaardigde van de Noorse vroedvrouwenvereniging personeelsvertegenwoordiger. Bij haar terugkeer naar België nam Régine de functie van wetenschappelijk medewerker van de VLOV vzw op. Nadien was ze als adjunct-hoofdvroedvrouw verantwoordelijk voor het operationeel management van de polikliniek verloskunde en gynaecologie en het dagziekenhuis van de Vrouwenkliniek van het UZ Gent.  Sinds oktober 2014 werkt Régine als assistent in het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Gent, waar zij haar medewerking verleent aan verschillende opleidingsonderdelen van de masteropleiding. Daarnaast focust ze zich op haar doctoraatsonderzoek over advanced midwifery practice.

 

VBOV VZW

Régine werd lid van de VLOV vzw tijdens haar bacheloropleiding vroedkunde. Als wetenschappelijk medewerker was zij van 2009 tot 2011 gecoöpteerd lid van de Raad van Bestuur van de beroepsorganisatie. Zij was eveneens coördinator van de werkgroep ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ en lid van de werkgroep ‘Profilering van de vroedvrouw’. Zij werkte als extern expert van de VLOV vzw mee aan de KCE-richtlijn voor goede klinische praktijk bij laagrisico bevallingen en was lid van de redactieraad van het door de Gezinsbond uitgegeven magazine ‘Brieven aan Jonge Ouders’. Als leidinggevende was Régine lid van de werkgroep 'Hoofdvroedvrouwen'. Momenteel maakt zij deel uit van de werkgroep ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ en de multidisciplinaire werkgroep 'Ontwikkeling richtlijnen eerste lijn'. Sinds januari 2014 is Régine ondervoorzitter van de organisatie.  Samen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormt zij het dagelijks bestuur van de VLOV vzw en sinds 1/01/2016 van de VBOV vzw.