Campagnemateriaal

In onze 'Campagne Normale Geboorte' bieden we vrouwen 10 vuistregels aan om hen meer kansen te geven op een normale geboorte, zonder kunstmatige ingrepen. Via verschillende kanalen en materiaal verspreiden we de vuistregels.

  • Onze boekenwijzer duidt de 10 vuistregels voor moeders met specifieke aandacht voor vuistregel 3 'Blijf in beweging'. Deze wordt onder andere mee verdeeld met onze profileringsfolder 'Elke (toekomstige) moeder een vroedvrouw'.
  • We hebben verschillende posters voorhanden. De eerste poster duidt de 10 vuistregels voor moeders. Een tweede poster sluit aan bij vuistregel 3 'Blijf in beweging' en geeft houdingen weer voor tijdens arbeid en bevalling. Deze zullen onder andere uithangen in vroedvrouwenpraktijken en ziekenhuizen.