Tools

De 'Campagne Normale Geboorte' heeft tot doel vroedvrouwen op te leiden om meer inzicht te verwerven om moeders meer kansen te geven op een normale geboorte, zonder kunstmatige ingrepen.

Naast de 10 vuistregels voor vroedvrouwen zullen we wetenschappelijk onderbouwde tools ontwikkelen om vroedvrouwen hierin te begeleiden. Wordt vervolgd!

We hebben ook verschillende posters voorhanden. De eerste poster duidt de 10 vuistregels voor moeders. Een tweede poster sluit aan bij vuistregel 3 'Blijf in beweging' en geeft houdingen weer voor tijdens arbeid en bevalling. Deze kunnen uitgehangen worden in vroedvrouwenpraktijken en ziekenhuizen.