Disclaimer & Privacy

Verstrekte informatie

De Vlaamse Beroepsrganisatie van Vroedvrouwen vzw streeft ernaar steeds nauwkeurige en geactualiseerde informatie aan de bezoekers van deze website te verstrekken. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden zonder enige kennisgeving aangebracht. Hoewel de VBOV vzw voortdurend aandacht besteedt aan de kwaliteit van de informatie op haar website, kan de VBOV vzw niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment dat u ervan kennis neemt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Dit geldt zowel voor de openbare pagina's als de pagina's te bekijken via de LOGIN-functie voor leden van de VBOV vzw.

U kan de VBOV vzw helpen door eventuele opmerkingen met betrekking tot de verstrekte informatie mee te delen via info@vroedvrouwen.be.

De VBOV vzw is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Het is niet toegestaan de persoonlijke inlogcodes voor de LOGIN-functie van de website van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw aan derden beschikbaar te stellen.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen. Zij worden u enkel ter informatie meegedeeld. De VBOV vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de eigen website verwijst.

Indien u hyperlinks naar onze website wil creëren, dient u hiertoe de toelating te vragen aan het secretariaat van de VBOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen.

Intellectuele rechten

De VBOV vzw behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.

De bezoeker mag voor persoonlijk gebruik gegevens downloaden. De op deze URL gevonden informatie mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie voor commerciële doeleinden openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VBOV vzw.

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden in het bestand van de VBOV vzw opgenomen. Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens kan u uw gegevens raadplegen en verbeteren. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van de VBOV vzw.