Fotografie

De VBOV vzw wenst iedereen te bedanken die bijgedragen heeft tot de foto's op deze website.

In het bijzonder wil de VBOV vzw de (toekomstige) ouders, kinderen, studenten en vroedvrouwen bedanken die hun toestemming hebben gegeven om deze foto's op onze website te publiceren. Hartelijk dank ook aan het Henri Serruysziekenhuis in Oostende, het Geboorte-Informatiecentrum te Geel, de Arteveldehogeschool te Gent en de Karel De Grote Hogeschool te Antwerpen voor hun medewerking.

De VBOV vzw wenst ook Marijke Thoen en Jan Sents (Picsies) te bedanken. Zij leverden foto's voor de homepage.  

De foto's op deze website mogen niet door derden gebruikt worden zonder de toelating van de VBOV vzw.