Uitgeverij De Boeck

Uitgeverij De Boeck en VBOV slaan de handen in mekaar. De educatieve uitgeverij heeft een uitgebreid aanbod binnen het domein gezondheidszorg. Leden van VBOV kunnen alle uitgaven in de catalogus Hoger Onderwijs bestellen met 15 % korting.

Wat? 15% op alle titels in de catalogus Hoger Onderwijs

Hoe? Klik op deze link en ontvang 15% korting.

Vragen over uw bestelling? Mail naar bestellingen@deboeck.be.

Vragen over onze boeken Health Care? Mail naar line.decaluwe@deboeck.com.

INTERACTIEVE SCENARIO’S IN DE ACUTE VERLOSKUNDE: KLINISCH REDENEREN EN EVIDENCE-BASED PRACTICE

Danny Peeters – Leen Van den Eeden

Met Interactieve scenario’s in de acute verloskunde oefenen studenten verloskunde en ervaren vroedvrouwen de situaties waarmee ze dagelijks te maken krijgen. Parate kennis van de urgentieprotocollen is immers even belangrijk als het doordacht anticiperen op mogelijke risico's. Door wisselende casussen interactief te oefenen wordt de vroedkundige uitgedaagd om zijn kennis en inzicht up-to-date te houden. Met dit losbladig systeem om scenario's te trainen kunnen verloskundigen op elk moment en elke plaats oefenen. De uitgewerkte protocollen zijn evidence-based en bouwen verder op de verloskundige kennis van elke vroedkundige.

ISBN 978 90 455 5845 5

Verkoopprijs: 39,90€

Klik op deze link en ontvang 15% korting.

LEREN INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Giannoula Tsakitzidis - Paul Van Royen

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg bespreekt in drie delen de verschillende stappen die leiden tot een uitgebouwde module interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Het boek richt zich tot studenten en docenten van de deelnemende opleidingen. Maar het is ook voor andere opleiders en verantwoordelijken in de gezondheidszorg zoals apothekers, diëtisten, logopedisten ... een praktisch hulpmiddel bij mogelijke samenwerkingen. Het eerste deel legt de fundamenten voor de ontwikkeling van een onderwijsprogramma ‘interprofessioneel samenwerken’. Deel twee behandelt de bouwstenen van de modules interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg (IPSIG). De lezer vindt er een uitgebreide bespreking van de te bereiken competenties en de beroepsprofielen van de deelnemende disciplines. In het derde deel geven de auteurs een overzicht van de didactische aspecten van de IPSIG-modules.

Meer informatie 

ISBN 978 90 455 5509 6

Verkoopprijs: 29,80€

Klik op deze link en ontvang 15% korting. 

FRANS IN HET ZIEKENHUIS

Catherine Dubois

Frans in het ziekenhuis. Le français pour le personnel hospitalier heeft één doelstelling: de communicatie tussen verplegend personeel en Franstalige patiënten gemakkelijker maken in een zo kort mogelijke tijd.

De focus ligt op spreekvaardigheid. De lessen worden opgebouwd rond twee vragen: ‘Wat zeg ik in een concrete situatie?’ en ‘Hoe zeg ik het?’ De woordenschat van de verschillende lessen wordt via doordachte dialogen en afwisselende oefeningen met toenemende moeilijkheidsgraad aangereikt.

Het boek biedt een maximale flexibiliteit: je kunt de cursus in 60 of 20 uur doornemen, met of zonder docent. In Grammaire pratique vindt de student de strikt noodzakelijke grammatica voor verpleegkundigen.

Meer informatie

ISBN 978 90 341 9328 5

Verkoopprijs: € 32,55

Klik op deze link en ontvang 15% korting. 

PLURICULTURELE ZORG. OOK ONZE ZORG

Werkgroep pluriculturele zorg NVKVV

Pluriculturele zorg wil bijdragen tot de verdere interculturalisatie van de verpleegkundige en vroedkundige opleidingen. Professionele zorgverleners en studenten en hun begeleiders maken in dit boek kennis met de moeilijkheden, maar ook met de mogelijkheden van de diverse patiëntenpopulatie.

Wij leven in een multiculturele maatschappij. Zowat 1 miljoen van de 11 miljoeninwoners in België is van buitenlandse afkomst. Zij worden zoals elke mens geconfronteerd met gezondheidsproblemen en doen daarbij ook een beroep op de gezondheidszorg. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan iedereen die dat nodig heeft, moeten verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen kennis over en inzicht in de etnische achtergrond van hun patiënten verwerven.

Communicatie en relatie krijgen in het boek ruim aandacht. De auteurs bespreken in 13 thema’s verschillende herkenbare situaties die zij hebben ervaren en leggen uit hoe zij de specifieke problemen hebben opgelost. Waar nodig wordt ook verwezen naar de Belgische wetgeving.

Meer informatie

ISBN 978 90 341 9448 0

Verkoopprijs: € 30,50

Klik op deze link en ontvang 15% korting.