Reed Business Education

VBOV-leden ontvangen 15% korting op onderstaande boeken, bij bestelling in de webshop: www.reedbusinesseducation.nl De korting wordt direct doorberekend indien men gebruik maakt van een actiecode (te verkrijgen op het VBOV-secretariaat). De code kan worden ingevoerd in het bestelformulier van onze website. Belangrijk: de prijzen die hier vermeld worden, zijn de winkelprijzen. Door het invullen van de actiecode wordt deze korting verrekend. Verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap

Tijdens haar eigen zwangerschappen maakte Cecile Röst ernstige bekkenpijn mee. Deze persoonlijke ervaring combineerde ze met haar professionele kennis als orthopedisch manueel therapeute. Zo kwam zij tot een effectieve aanpak van bekkenpijn. De afgelopen 15 jaar heeft ze veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Inmiddels wordt de Röstmethode veelvuldig toegepast door patiënten én hulpverleners, en wordt deze aangeraden door verloskundigen en artsen in heel Nederland maar ook daarbuiten.

Bestel het boek  prijs: 51.95 €

Bestel het boek zonder dvd  prijs: 36.95€

Bestel het e-book  prijs: 24.95€

Compendium prenatale zorg

Het Compendium prenatale zorg, dat al de vijfde druk beleeft, is een handzaam naslagwerk voor verloskundigen, verpleegkundigen, huisartsen, gynaecologen, zij die hiervoor opgeleid worden en andere specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van zwangere vrouwen. Dankzij het heldere taalgebruik is dit compendium ook voor de zwangere zelf goed bruikbaar.

Bestel het boek  prijs: 44.95€

Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie

‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie' is vooral een bron voor diegene die informatie zoekt over de basale echoscopie in de verloskunde en gynaecologie. Op heldere en deskundige wijze informeren deskundigen u over de verschillende facetten van deze techniek, overvloedig ondersteund met illustraties. 2D-beeldvorming, maar ook 3D-beeldvorming, komt ruim aan bod, naast een uitgebreide verhandeling over de toepassing van zowel de conventionele dopplermethode, als de kleurendopplermethode. Een uitgebreide appendix met veel gebruikte normogrammen, besluit het boek.

Bestel het boek  prijs: 74.95€

Een nieuwe balans tijdens de zwangerschap en na de bevalling

'Een nieuwe balans tijdens de zwangerschap en na de bevalling' is een handreiking voor vrouwen die op hun eigen wijze op zoek zijn naar hun balans. Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor de zwangere en de pas bevallen vrouw en biedt tevens ondersteuning aan hun partners. De auteurs besteden aandacht aan de volgende onderwerpen: - oefeningen - ademhaling - ontspanning - meditatie - bekkenpijn voor en na de bevalling - vrijen voor en na de bevalling - klachten en problemen tijdens en na de zwangerschap - persoonlijke verhalen van mannen en vrouwen.

Het tweede deel is bestemd voor de begeleiders en hulpverleners van zwangere en pas bevallen vrouwen en gaat dieper in op de behandeling van bijvoorbeeld bekkenpijn en urine-incontinentie. Daarnaast besteden de auteurs aandacht aan valkuilen zoals projectie en confluentie in het contact met de cursisten/cliënten.
'Een nieuwe balans tijdens de zwangerschap en na de bevalling' is een werkboek dat praktische en nuchtere oplossingen biedt voor veelvoorkomende problemen. Het schetst herkenbare situaties voor vrouwen die 'moederen', waardoor depressies en andere problemen voorkomen kunnen worden.

Bestel het boek  prijs: 21.50€

Foetale bewaking

Simultane registratie van foetale hartactie en uterusactiviteit (cardiotocografie; CTG) is de internationale standaard bij de uitvoering van foetale bewaking. Ook deze nieuwe, volledig herziene tweede druk van 'Foetale bewaking' concentreert zich grotendeels op de achtergronden en de beoordeling van het CTG. Het boek behandelt de foetale bewaking vóór de bevalling (antepartaal) en tijdens de bevalling (durante partu).

Bestel het boek  prijs: 49.95€

Foetale en neonatale screening

'Foetale en neonatale screening op aangeboren afwijkingen' geeft op een heldere, overzichtelijke en beknopte manier wetenschappelijk verantwoorde informatie over de vele aandoeningen die met screening kunnen worden vastgesteld. Naast de aard en de eventuele gevolgen van de bevindingen voor het kind wordt ook aandacht besteed aan de kans op foutpositieve en foutnegatieve uitslagen.

Vanuit verschillende invalshoeken worden de ontwikkelingen vertaald naar de directe dagelijkse zorg, zodat aanstaande ouders weten waar ze aan toe zijn en weloverwogen en goedgefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Bestel het e-boek  prijs: 66,99 €

Bestel het boek  prijs: 83,95 €

Vierdelige leerboek Obstetrie en Gynaecologie

Het vierdelige Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde behandelt de basiskennis die relevant is voor vroedvrouwen en verpleegkundigen werkzaam binnen de verschillende subspecialismen verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde. Het boek is geschreven door artsen en vroedvrouwen en biedt inzicht in het hoe en waarom van gynaecologisch en obstetrisch verpleegkundig handelen. Elk deel op zich is een waardevol naslagwerk voor vroedvrouwen en voor verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen het vakgebied.

Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde Algemeen

In dit eerste deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Algemeen, worden de fysiologie van de vrouw en de voortplanting besproken. Verder is er ruime aandacht voor het onderwerp 'vrouw en seksualiteit' in het algemeen, en specifiek gerelateerd aan de verloskunde. Ook cardiotocografie en foetale bewaking komen in dit deel uitvoerig aan bod.
Bijzonder handig is een atlas van de anatomie en embryologie, waarin student en docent een groot aantal veelgebruikte illustraties bij elkaar vinden.

Bestel het boek  prijs: 59,95€

Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 3 Obstetrie

In dit derde deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Obstetrie, wordt uitgebreid ingegaan op pathologie tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Verder is er aandacht voor psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap en het kraambed. Ook neonatologie komt uitvoerig aan bod. De rol van de obstetrisch verpleegkundige is bij dit alles steeds het uitgangspunt.

De kennis in dit leerboek helpt O&G-verpleegkundigen gezondheidsproblemen te analyseren en verbanden te leggen tussen observatie en (pre)diagnose. Op basis daarvan komen zij vervolgens tot de specifieke verpleegkundige diagnoses, interventies en evaluaties die in de praktijk nodig zijn.

Bestel het boek  prijs: 69.95€

Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde 4 Gynaecologie

Dit deel, Leerboek obstetrie en gynaecologie verpleegkunde, Gynaecologie, beschrijft verschillende gynaecologische onderzoeken en ingrepen. Ook wordt een aantal gynaecologische ziektebeelden besproken: eerst de endocriene ziektebeelden, daarna genitale infecties. De beschrijvingen van de ziektebeelden volgen waar mogelijk de indeling van het beroepsprofiel dat is opgesteld door de beroepsvereniging V&VN VOG.
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: gynaecologische traumata, preventie en behandeling van bekkenbodemproblematiek, endometriose, gynaecologische oncologie en diverse kwaadaardige aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen, aangeboren afwijkingen van de genitalia, en verschillende vormen van anticonceptie. Het boek gaat verder uitgebreid in op seksualiteit en de invloed van gynaecologische aandoeningen en ingrepen op de seksualiteit. Tot slot is er aandacht voor problemen in het eerste trimester van de zwangerschap.

Bestel het boek  prijs: 59.95€

Leerboek Obstetrie en Gynaecologie verpleegkunde, voortplantingsgeneeskunde 

Het 'Leerboek Obstetrie & Gynaecologie verpleegkunde, voortplantingsgeneeskunde' behandelt deze kennis gerelateerd aan de Obstetrie, Gynaecologie, Neonatologie en Voortplantingsgeneeskunde. De onderwerpen binnen het leerboek zijn voor zover mogelijk ge egreerd uitgewerkt. Dit houdt in dat (patho-)fysiologie, noodzakelijke medische achtergronden en specifieke verpleegkundige aspecten binnen de diverse hoofdstukken zo veel mogelijk naast elkaar worden behandeld. Binnen de uitwerking van de hoofdstukken is waar mogelijk aandacht gegeven aan de verstoring van de specifieke vitale functies in relatie tot de gezondheidsproblematiek.

Bestel het boek  prijs: 49.95€