2-daagse Psychische gezondheid rond zwangerschap en bevalling - FOD Volksgezondheid Brussel

04/10/2019

Inhoud opleiding:

  • een basispakket aan kennis en vaardigheden om psychische veranderingen bij aanstaande ouders beter te herkennen en begeleiden;
  • de theoretische kaders en de praktische tools om signalen en symptomen te detecteren, te screenen naar psychische problemen, emotionele veranderingen bespreekbaar te maken, een behandeling of begeleiding op te starten en door te verwijzen naar de gepaste zorg- en hulpverlening;
  • de opleiding vormt eveneens de aanzet voor een intervisie-netwerk waarin de deelnemers elkaar min. 2 keer per jaar treffen voor het uitwisselen van ervaringen en advies, het  bespreken van complexe casussen en het uitbouwen van een verwijsnetwerk.

Doelgroep:
Vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen, sociaal assistenten, psychologen, seksuologen, ...

Voorwaarden voor inschrijving:
Beroepsmatig in contact komen met zwangere en recent (1 jaar) bevallen vrouwen en/of hun partners. Dit kan zowel binnen de eerstelijn als in een ziekenhuis-context.

Data:

4 & 18 oktober 2019:   FOD Volkgezondheid (Brussel Zuid) 

Telkens van 9.30-16.30u, intervisie data en locatie worden op opleidingsdagen in overleg met de deelnemers vastgelegd.

Prijs:
375€ voor 2 dagen opleiding en 2 intervisiemomenten (2u), inclusief lunch.

Getuigschrift:
U ontvangt een getuigschrift na het afronden van de 2de opleidingsdag

Inschrijven:
Stuur een mail naar ansofie.vanparys@ugent.be met volgende gegevens: voornaam, familienaam, opleiding, huidige functie, werkervaring, adres werk en gsm/telefoonnummer.
Gegevens voor betaling worden doorgestuurd eens de inschrijving aanvaard is.

Meer info:
ansofie.vanparys@ugent.be