22e IGO-Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie - De Doelen, Rotterdam (NL)

03/04/2019

Programma

De doelstelling van deze congresreeks was en is om nascholing te bieden aan de Nederlandse en Vlaamse gynaecoloog alsook andere beroepsgroepen die mede de kwaliteit van de zorg bepalen zoals fertiliteitsartsen, echoscopisten, verloskundigen (1e en 2de lijns) en seksuologen.  
Het congres biedt dan ook weer 12 interessante dagprogrmma’s, bestaande uit bondige voordrachten met duidelijke conclusies en laagdrempelige discussies (ook schriftelijke vragen zijn mogelijk). De in het programma vermelde tijden worden strikt gehandhaafd, zodat alle voordrachten en discussies tot hun recht kunnen komen. Hierdoor kunnen de geplande ruime pauzetijden volledig ter ontspanning en bezoek aan de expositie worden benut.

De website wordt regelmatig bijgewerkt met de 12 dagprogramma’s en andere relevante informatie. 

Extra plenaire sessie

Dit jaar zal tijdens een plenaire sessie aan het begin van iedere dag, 30 minuten aandacht worden besteed aan de grote prestaties van de grondlegger en organisator van de IGO Congressen Dr. Evert Slager. Op deze manier wordt Dr Slager bedankt voor de tijd, kennis, kunde, passie en overgave die hij in het congres heeft gestopt om de Nederlands-Vlaamse Doelencongressen te brengen tot waar het nu is. 

Programma Highlight

In iedere nieuwsbrief wordt er aandacht gegeven aan een dagprogramma. Deze keer aandacht voor dagprogramma 1:‘Reproductieve geneeskunde anno 2019', onder voorzitterschap van Prof.Dr  W. Verpoest en Prof.Dr.  J.S.E. Laven.

Ook dit jaar is de organisatie van het IGO-Doelencongres er wederom in geslaagd een boeiend programma Voortplantingsgeneeskunde op te stellen. Gedurende de dag zullen naast nieuwe richtlijnen en technieken, ook nieuwe voorspellers van uitkomsten van behandeling de revue passeren. Daarna richt de aandacht zich op cryopreservatie van gameten en ovulatie inductie. De middag wordt afgesloten met een sessie "niet bewezen maar wel gewenst" en andrologische bespiegelingen. Als uitsmijter, een echte aanrader, een key note lecture over endocriene verstoorders en eicelkwaliteit.  Voor meer informatie zie het volledige dagprogramma.

Inschrijven

Inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

22e Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie
Schipluidenlaan 4
1062 HE Amsterdam

T: +31 (0)20 - 570 96 00
E:  igo@mci-group.com
Wwww.igoandpractice.nl