Aansprakelijkheid van de vroedvrouw - Arteveldehogeschool, Gent

19/09/2019
Activiteiten georganiseerd door bevriende organisaties

I.s.m. de werkgroep Opleiding.

Lees hier alle info.

Programma

9u00 Inschrijving en onthaal

9u30 Verwelkoming door Tania Van den Hove Verantwoordelijke studiedag, vroedvrouw en docente in de opleiding Bachelor in de Vroedkunde

9u35 Casuïstiek aan de hand van een rollenspel Jan Vande Moortel, advocaat en docent Arteveldehogeschool Gent Christine Demeyer, vroedvrouw en makelaar voor de beroepsorganisatie VBOV Marlies Eggermont, vroedvrouw, advocate en docente Arteveldehogeschool Gent

10u00 De wettige uitoefening van de vroedkunde Marlies Eggermont, vroedvrouw, advocate en docente Arteveldehogeschool Gent Hilde De Grave, vroedvrouw en docente Arteveldehogeschool Gent

11u00 Gerechtelijke procedures bij aansprakelijkheid Marlies Eggermont, vroedvrouw, advocate en docente Arteveldehogeschool Gent Christine Demeyer, vroedvrouw en makelaar voor de beroepsorganisatie VBOV

12u00 Middagpauze

13u00 Theoretische inzichten betreffende aansprakelijkheid Jan Vande Moortel, advocaat en docent Arteveldehogeschool Gent

14u30 Pauze

15u00 Casuïstiek en panelgesprek Jan Vande Moortel, Christine Demeyer en Hilde De Grave

15u45 Moet de vroedvrouw zich verzekeren? Jan Vande Moortel, advocaat en docent Arteveldehogeschool Gent

16u15 Afsluiter en evaluatie Campus Stropkaai, nabij de campus Kantienberg 

 

Inschrijven

Deelnemersprijs: €45

Verdere info en inschrijvingen: zie bovenstaande link.