Counseling bij prenatale testen: ouders helpen beslissen - Fara - Heverlee

10/05/2016

Prenatale testen zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit het beleid rond zwangerschapsbegeleiding. Alle zwangere vrouwen, of beter alle (toekomstige) ouders moeten beslissen of zij op het aanbod ingaan of niet. Bovendien is het domein van prenatale screening en diagnose in voortdurende ontwikkeling, met steeds nieuwe mogelijkheden. Ouders moeten dus ook kunnen begrijpen voor welke testen ze kiezen en wat hun finaliteit is.

Dit plaatst hulpverleners voor een uitdaging. Ze hebben niet alleen kennis nodig van de testen, maar moeten zich ook bekwamen in het counselen van de ouders naar een geïnformeerde keuze. Deze vorming wil professionals een houvast bieden tijdens dit proces.

Waar en wanneer?

Dinsdag, 10 mei 2016
Fara
Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee

Doelgroep

Professionelen in de gezondheids - en welzijnssector, die door het beroep dat ze uitoefenen een rol spelen in de medische of psychosociale begeleiding van zwangere vrouwen/koppels.

Omdat ervaringsuitwisseling een erg belangrijk aspect is van deze vorming, is deze dag niet geschikt voor studenten of zuiver theoretische medewerkers.

Programma

 • 9u30: Welkom en inleiding
 • 9u45-11u: Introductie in het thema
  Als inleiding tot het thema van prenatale screening en diagnose, willen we graag stilstaan bij de persoonlijke ervaringen van de hulpverleners. Wanneer komen zij in aanraking met dit thema? Wat roept het bij hen op? Wat ervaren zij als moeilijk?
  Via het delen van deze persoonlijke ervaringen, zullen ook de maatschappelijke en ethische aspecten van screening belicht worden.
 • 11u-11u15: Koffiepauze
 • 11u15 -12u45: Prenatale screening – medisch benaderd
  Dr. I. Witters, gynaecoloog gespecialiseerd in prenatale diagnostiek, zoemt in op de medische achtergrond bij het proces van prenatale screening en diagnose.
 • 12u45-13u30: Lunchpauze
 • 13u30-15u00: Counseling bij het beslissingsproces voor prenatale testen
  Counseling is een uniek proces van afstemming tussen cliënt en hulpverlener. Maar wat betekent dit precies in de context van prenatale testen? We schetsen een algemeen kader dat hierop een antwoord biedt. Daarnaast gaan we in op het specifieke van counseling in de verschillende stappen in het beslissingsproces voor prenatale testen: Wel of niet screenen? Keuze voor een diagnostische test of niet? Kiezen voor voortzetten of afbreken van de zwangerschap.
 • 15u00-15u15: Koffiepauze
 • 15u15-16u30: Counseling in de praktijk
  Op basis van de theorie gaan we concreet aan de slag. Via oefeningen en casusmateriaal worden een aantal aandachtspunten in de psychosociale begeleiding bij het beslissingsproces voor prenatale testen belicht en proberen we de vaardigheden te optimaliseren om hier mee om te gaan. Hierbij maken we gebruik van het tool voor hulpverleners.

Lesgevers

Sindy Helsen, stafmedewerker Fara
Silke Brants, stafmedewerker Fara
Dr.I. Witters, gynaecoloog, expert prenatale diagnostiek

Accreditatie

Accreditatie voor vroedvrouwen werd aangevraagd.

Inschrijven

De deelnameprijs bedraagt 90 euro (lunch, syllabus en nieuw tool voor hulpverleners inbegrepen) of 105 euro (incl. boek 'Mag ik u proficiat wensen', normaal te koop voor 24,99 euro)

De inschrijving is pas definitief na bevestigingsmail en overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 (BIC: KREDBEBB), met vermelding ‘naam + vorming PT'.

Wees er snel bij, want we laten slechts 16 deelnemers toe! Inschrijven kan hier.
Door in te schrijven geef je aan akkoord te zijn met de annulatievoorwaarden.

Wenst u meer info?
Neem contact met vragen@faranet.be, 016 38 69 50