Cultuur sensitief in de zorg - Vormingscentrum HIVSET - Turnhout

16/01/2016

Contactpersoon: Lieve Lenaerts
Emailadres: lieve.lenaerts@hivset.be

Deze opleiding is een initiatief i.s.m. expertisecentrum DoorElkaar

Maximum aantal deelnemers: 16

Doelgroep

Alle zorgverleners
(ook accreditatie voor vroedvrouwen in aanvraag)

Programma

In de zorg heb je een groeiende groep patiënten, cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Deze zorgvragers kijken anders naar zorg, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar pijn… Hulpvrager en hulpverlener moeten opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen? Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel in de zorg, want zorg verlenen is mensenwerk. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.
En dit is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol.
In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuursensitieve professionals, competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.
In deze workshop geven we inzichten, handvatten , tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken. Via het Topoi model.
Goede zorgverlening in een land als het onze verlangt onder meer van zorgprofessionals dat ze cultuursensitief kunnen handelen. Dat vereist specifieke vaardigheden. Zorgprofessionals zonder die vaardigheden handelen te snel vanuit hun eigen standaarden en waarden, waadoor echt openstaan voor de cliënt niet meer lukt.
Interculturele competenties helpen te zien en te horen wat de cliënt aan culturele waarden,
gedragingen en opvattingen heeft. Dat versterkt de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Datum: 19 januari van 12.45 uur tot 17 uur op de hivset campus

Kostprijs: 37 euro

Meer info: http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/959