Dag voor de Eerstelijnsvroedvrouw - Brugge

14/03/2017
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

Dag voor de eerstelijnsvroedvrouwen waar lezingen en workshops aan bod komen die aansluiten bij de actualiteit.

Locatie: NH Hotel Brugge, Boeveriestraat 2, 8000 Brugge. Routebeschrijving.

De dag start om 9u00 en eindigt om 17u00

Voormiddag / plenair

  • Project "Moederzorg":  Bevallen met kort ziekenhuisverblijf.  -  Marie-France Vandenberghe, project-vroedvrouw/Lactatiekundige IBCLC,  AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV
  • Cardiale problemen bij de neonaat - Dr. James D'Haese, neonatoloog Sint-Jan Brugge
  • Mentale gezondheidszorg – perinataal -  Lieve Van Weddingen, auteur van het boek, “Mijn baby lacht, nu ik nog”. Therapeut, coach.
  • RIZIV en werking, Christine Stoop, DGEC RIZIV

Namiddag / workshops naar uw keuze

  • Boekhouding (1u30) ) - Ann Verhoeven, accountant en belastingconsulent
  • Ondernemerschap (1u30) -  Natalie Peeters, vroedvrouw, Groepspraktijk Bij De Vroedvrouw en Elke Notebaert, vroedvrouw, Groepspraktijk De Wolk
  • Intervisie (1u30)
  • Elektronisch vroedvrouwendossier (3u), Lies Versavel, vroedvrouw, De Bakermat 

Deelnameprijs

VBOV-leden €95
Niet-leden €180  (prijs is inclusief 1 jaar gratis lidmaatschap van VBOV)

De betaling mag overgeschreven worden op het rekeningnummer van VBOV vzw IBAN BE50 4211 1511 3118 met vermelding van je naam en Eerstelijnsdag.

Online inschrijven

Tijdens de vorige studiedag voor de eerstelijnsvroedvrouwen zijn opnames gemaakt van volgende lezingen: Hyperbilirubinemie - Prof. Naulaers, Metabole screening - Dr. Laeremans, Het good practice logo van de VBOV vzw - Kaat Helsloot. Deze lezingen worden ter beschikking gesteld aan de deelnemers.