Echografie voor vroedvrouwen - Odisee Campus Terranova in Brussel

14/01/2016

Odisee vzw, opleiding Vroedkunde organiseert:

‘Echografie voor vroedvrouwen’: donderdag 14 januari 2016 of vrijdag 15 januari 2016 (er worden twee identieke dagen voorzien), telkens van 9u tot 16u.

Maximum 12 inschrijvingen per dag.

De beginselen van echografie worden uitgelegd, doelgroep: vroedvrouwen (geen studenten).

Voorlopig programma:  

Voormiddag: theorie fysica, toestelkennis, juridisch aspect

Namiddag: workshops: echografie bij zwangeren

Download de flyer.