EXTRA Infoavond opstarten zelfstandige praktijk - ANDERE LOCATIE!

05/10/2015
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

Omdat er zoveel vraag is naar deze infoavond hebben we een andere locatie gezocht waar meer mensen kunnen deelnemen.

Tweemaal per jaar organiseert de VLOV vzw een informatieavond voor vroedvrouwen die, in hoofd- of bijberoep, een zelfstandige praktijk willen opstarten.  Op deze informatieavond wordt uitgebreid ingegaan op de administratieve formaliteiten die nodig zijn bij de opstart van een praktijk en worden zelfstandige vroedvrouwen op weg geholpen.  Er wordt tevens aandacht besteed aan de individuele situatie van elke vroedvrouw.  Deze informatieavonden zijn enkel toegankelijk voor VLOV-leden.

Wanneer: Gezien de grote vraag dit jaar wordt een derde avond georganiseerd op maandag 5 oktober 2015 - 19u30 - 22u00

Waar: Hotel Serwir, K. Astridlaan 57, 9100 Sint Niklaas

Inschrijven via info@vlov.be of telefonisch 03/218 89 67

Prijs 15 €, enkel voor VLOV-leden

Het gevraagde bedrag – met vermelding van uw naam + infoavond zvv – overschrijven op rekeningnummer BE50 4211 1511 3118 van VLOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen

Routebeschrijving kan je hier vinden.