Homeopathie in de verloskundige praktijk - Thomas More - Campus Lier

18/02/2017

Zwangerschap, bevalling, borstvoeding zijn momenten waarbij een vrouw zich vaak voor het eerst intens bewust wordt van haar eigen kracht, zowel op fysiek als op mentaal en emotioneel vlak. Homeopathie biedt niet alleen ondersteuning in de vorm van een zachte en veilige aanpak van allerlei kwaaltjes maar stimuleert bovendien het zelfgenezend vermogen, verhoogt de vitaliteit en brengt het ontregelde organisme terug in een toestand van evenwicht.

Homeopathie is in die zin een geschenk van onschatbare waarde voor moeder en kind op de meest cruciale momenten in een mensenleven, namelijk aan het prille begin.

Het KB Homeopathie dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 12 mei 2014 bepaalt dat vroedvrouwen voortaan homeopathie mogen voorschrijven binnen het terrein van hun verloskundige praktijk, mits een opleiding te volgen van 50 uren theorie en 50 uren stage, en na registratie als vroedvrouw-homeopaat bij de bevoegde dienst van het Ministerie van Volksgezondheid.

Opleidingsduur

50u theorie, verspreid over 7 lesdagen, telkens op zaterdag van 9u tot 16u30.
Inschrijven per lesdag is mogelijk.

Programma

  • 18 februari 2017 | Homeopathie: een holistische visie op ziekte en gezondheid vertalen naar de verloskundige praktijk | Hilde Vanthuyne (7u)
  • 18 maart 2017 | Homeopathie: introductie in de materia medica, kennismaking met de bronnen, voorbeeldstudie van een middel, voorbeeldcasuïstiek | Christel Lombaerts en Herlinde Bral (7u)
  • 22 april 2017 | Homeopathie: anamnese, posologie, reactiepatronen, case management | Anne Vervarcke (7u)
  • 20 mei 2017 | Homeopathisch begeleiden in de  zwangerschap. Middelenbeelden en gevalstudies | Goedele De Nolf (8u)
  • 17 juni 2017 | Homeopathisch ondersteunen bij de arbeid. Middelenbeelden en gevalstudies | Miriam Lenz (7u)
  • 16 september 2017 | Homeopathisch begeleiden bij borstvoeding en in de eerste levensfase (studiedag) | Hilde Vanthuyne (7u)
  • 21 oktober 2017 | Homeopathisch ondersteunen bij onvruchtbaarheidsbehandeling. Middelenbeelden en gevalstudies. | Dr. Jean-Luc Vanderlinden (7u)

Lesgevers

Alle lesgevers zijn experten uit het werkveld

Doelgroep

Vroedvrouwen

Praktisch

Locatie

Thomas More Campus Lier

De lessen starten om 9u en eindigen om 16.30u, behalve op 20 mei (einde om 17.30u).

Prijs

610 euro voor het theoretisch gedeelte (exclusief 50u stage, en exclusief boeken)

90 euro voor 1 lesdag.

Bij annulatie van de inschrijving wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Om als vroedvrouw-homeopaat te registreren dient ook een bewijs van 50 afgelegde stage-uren voorgelegd te worden. De organisatie van deze (betaalde) stage loopt vanaf september 2017 in overleg met cursisten en docenten. 

Inbegrepen: Koffiepauzes, broodje tijdens de lunchpauze, digitaal aangeleverd cursusmateriaal. 
Niet inbegrepen:  studieboeken onder aanbevolen literatuur.

 

Deelnemers

Minimum 12 deelnemers, maximum 15 deelnemers

 

Contact