Hoofdvroedvrouwencongres: 'Midwives on the move?!' - Gent

10/03/2016
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

De werkgroep hoofdvroedvrouwen van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen is blij u te mogen uitnodigen op het eerste tweedaagse congres voor hoofdvroedvrouwen.

De hoofdvroedvrouw is een belangrijke schakel binnen de zorg rond moeder en kind in een ziekenhuis. Hoofdvroedvrouwen organiseren en coördineren die zorg in samenwerking met een multidisciplinair team. Het samenwerken met zorgverleners uit de thuiszorg wordt met het verkorten van de ligduur een absolute prioriteit binnen het takenpakket van de hoofdvroedvrouw. Ook de steeds hogere kwaliteitseisen (accreditatie) enerzijds en de beperkingen in middelen en mensen omwille van besparingen, anderzijds, vormen een belangrijke uitdaging.

Doelgroep     (adjunct)hoofdvroedvrouwen en opleidingscoördinatoren (dag 1,2), geïnteresseerden (dag 2)

 

Dag 1              donderdag 10 maart 2016

Gedurende deze eerste dag willen we , door interactief met elkaar samen te werken,  enkele handvaten aanbieden om nog beter onze teams te kunnen leiden, begeleiden en coachen. Zijn motivatie, verantwoordelijkheid en vrijheid met elkaar te verzoenen ?

Mev. Sarie Leroy, HR consultant en coach, gepassioneerd door het engagement van werknemers, leiderschap en veranderingsmanagment, zal ons gedurende deze dag begeleiden.

  • Hoe kunnen we als hoofdvroedvrouwen onze medewerkers motiveren om samen te werken aan kwaliteitsverbetering ?
  • Hoe houden we als hoofdvroedvrouw de focus op de zorg rond moeder en kind terwijl veranderingen, steeds groter wordende kwaliteitseisen, besparingen en een steeds complexer wordend takenpakket ons dreigen te verstikken ?
  • Hoe motiveren we medewerkers om extra taken en verantwoordelijkheden op te nemen
  • Hoe krijgen we de juiste informatie over veranderingen, beleidsnota’s, procedures bij onze medewerkers ? Hoe weten we als hoofdvroedvrouw dat onze medewerkers onze boodschap hebben gelezen en begrepen ? Hoe zorgen we ervoor dat veranderingen gedragen worden door onze medewerkers en zij deze ook implementeren binnen hun dagdagelijks zorg setting?

PROGRAMMA

8u00 – 9u00: Onthaal

9u00 – 10u30: Deel 1 Sarie Leroy

10u30 – 10u45: Pauze (netwerking, bezoek aan de standen)

10u45 – 12u30: Deel 2 Sarie Leroy

12u30 – 13u30: Broodjeslunch

13u30 – 15u00: Deel 3 Sarie Leroy

15u00 – 15u15: Pauze (netwerking, bezoek aan de standen)

15u15 – 16u45: Deel 4 Sarie Leroy

16u45 – 17u00: Afsluiting

17u30: Start avondactiviteit

20u30: Diner

 

Dag 2              vrijdag 11 maart 2016

Hoe re-organiseren we de zorg op onze verloskamers en materniteiten zodat jonge ouders op een beperktere tijd (verkorting van de ligduur) toch het gevoel hebben, klaar te zijn om met hun baby naar huis te gaan ? Hoe kunnen vroedvrouwen in en buiten de ziekenhuizen samen zorg dragen voor moeder en kind ?

PROGRAMMA

7u30 – 8u30: Ontbijt

8u30 – 8u45: Onthaal

8u45 – 9u00: Inleiding

9u00 – 9u30: Good practice postnatale zorg Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze (concreet voorbeeld) Sabine Van de Vyver

9u30 – 10u00: Pilootproject kort ziekenhuisverblijf (ziekenhuizen Gent) Griet Wuyts

10u00 – 10u30: Aanbevelingen voor goede praktijk postnatale zorg (VBOV) Kaat Helsloot

10u30 – 11u00: Pauze

11u00 – 12u45: Uitdagingen voor de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. (rondetafel)
                      Waar moet volgens de hoofdvroedvrouwen de klemtoom liggen, wat zijn onze bezorgdheden, vragen en bekommernissen ?

12u45 – 13u00: Afsluiting

13u00: Lunch                                  

INSCHRIJVING

Prijs (adjunct)hoofdvroedvrouwen en opleidingscoördinatoren: 360 euro (leden VBOV) – 445 euro (niet-leden, prijs inclusief lidmaatschap VBOV voor 2016 )

Inbegrepen in deze prijs:             

koffie en versnaperingen gedurende de 2 congresdagen
broodjeslunch donderdag 10/03
avondactiviteit + diner donderdag 10/03
overnachting in een 2-persoonskamer
ontbijt vrijdag 11/03
lunch (3 gangen) vrijdag 11/03                                             

Prijs geïnteresseerden (1 dag): 80 euro (leden VBOV) – 120 euro (niet-leden)     
                                                       
Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier of via info@vroedvrouwen.be  (graag vermelden of je de kamer met iemand specifiek wenst te delen)                                                 
De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE50 4211 1511 3118
Graag bij ‘mededeling’ vermelden : naam en ziekenhuis waar je werkzaam bent

LOCATIE

Europahotel

Gordunakaai 59, 9000 Gent

Tel. 09/222 60 71

Routebeschrijving

Er zijn gratis parkeerplaatsen voorzien. Het hotel ligt ook op wandelafstand van het station.

PERMANENTE VORMING

Erkenning permanente vorming werd aangevraagd bij de Federale Raad voor Vroedvrouwen.
Erkenning ‘functiecomplement voor leidinggevenden’ werd aangevraagd bij FOD.
Na afloop van het congres ontvangt u een aanwezigheidsattest

MEER INFORMATIE

Wil je graag nog meer inlichtingen over dit congres ? Neem contact op met het secretariaat van VBOV. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch te bereiken van 9:00-16:00 uur via 03/218 89 67 of mail naar info@vroedvrouwen.be

Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij Sabine Van de Vyver : sabine.van.de.vyver@azstvdeinze.be