Infoavond opstart zelfstandige praktijk als vroedvrouw - Sint-Niklaas

08/01/2018
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

Tweemaal per jaar organiseert de VBOV vzw een informatieavond voor vroedvrouwen die, in hoofd- of bijberoep, een zelfstandige praktijk willen opstarten. Op deze informatieavond wordt uitgebreid ingegaan op de administratieve formaliteiten die nodig zijn bij de opstart van een praktijk en worden zelfstandige vroedvrouwen op weg geholpen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de individuele situatie van elke vroedvrouw.

Deze informatieavonden zijn enkel toegankelijk voor VBOV-leden.

Inschrijven via info@vroedvrouwen.be of telefonisch 03/218 89 67 (alle dagen vanaf 09u00 tot 16u00).

Prijs: €20, enkel voor VBOV-leden.

Het gevraagde bedrag - met vermelding van uw naam + infoavond zvv - overschrijven op rekeningnummer BE50 4211 1511 3118 van VBOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen

Datum: maandag 8/01/2018

De avond start om 19u30 en eindigt om 22u30

Locatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas in de Klaaszaal

Goedkeuring permanente vorming wordt aangevraagd