Infoavond opstart zelfstandige praktijk als vroedvrouw - Sint-Niklaas

16/09/2019
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

Tweemaal per jaar organiseert de VBOV vzw een informatieavond voor vroedvrouwen die, in hoofd- of bijberoep, een zelfstandige praktijk willen opstarten. Op deze informatieavond wordt uitgebreid ingegaan op de administratieve formaliteiten die nodig zijn bij de opstart van een praktijk en worden zelfstandige vroedvrouwen op weg geholpen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de individuele situatie van elke vroedvrouw.

Deze informatieavonden zijn enkel toegankelijk voor VBOV-leden.

 

Deelnameprijs

Prijs: €20, enkel voor VBOV-leden

Het gevraagde bedrag - met vermelding van uw naam + infoavond zvv - overschrijven op rekeningnummer BE50 4211 1511 3118 van VBOV vzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen

 

Inschrijven

Inschrijven via info@vroedvrouwen.be of telefonisch 03/218 89 67 (alle dagen doorlopend vanaf 09u00 tot 16u00, donderdag gesloten).

 

Praktisch

De avond start om 19u30 en eindigt om 22u30

Locatie: Hotel Serwir, K. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

 

 

*Algemene inschrijvings- en annulatievoorwaarden

  • Inschrijven voor de studiedag is geldig en definitief via het aangegeven online inschrijvingsformulier of via mail aan info@vroedvrouwen.be.
  • Deelname aan de studiedag is enkel mogelijk na betaling van het inschrijvingsgeld. VBOV vzw kan u steeds vragen het bewijs van betaling voor te leggen.
  • Annuleringen dienen altijd door de deelnemer te gebeuren per e-mail aan info@vroedvrouwen.be.
  • Bij annulatie van inschrijving wordt een administratiekost van €10 aangerekend. Annulaties van inschrijvingen die we minder dan 10 kalenderdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald.
  • Ingeschrevenen die niet kunnen deelnemen aan de activiteit, kunnen altijd iemand anders in hun plaats sturen. Dit dient per mail gemeld te worden aan info@vroedvrouwen.be.