Infodag Bachelor-na-bachelor eerstelijnszorg, Genk, UCLL

25/06/2019
Vlaanderen kiest resoluut voor de eerste lijn. Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische en complexe zorg- en ondersteuningsvragen. En die willen we in de toekomst zoveel mogelijk in de eerste lijn beantwoorden. Dat kan namelijk vaak even kwalitatief als in de tweede lijn, en goedkoper. Maar dan moet de eerste lijn veranderen…
Zorg en welzijn zijn vandaag gescheiden werelden. Actoren zien elkaar als concurrenten. Budgetten krimpen, terwijl sociale en technologische innovaties in eerste instantie net om investeringen vragen. Vergoedingen zouden te prestatiegericht zijn. Wetgeving is versnipperd. En het coördineren van een geïntegreerde eerste lijn vraagt om kennis en competenties die niet helemaal in de basisopleidingen aangeboden kunnen worden.
Daarom ontwikkelde hogeschool UC Leuven-Limburg een opleidingsaanbod voor de eerste lijn.
 
Bezoek onze infodag en kom meer te weten over onze opleidingen. Studenten en docenten staan je graag te woord in de omgeving waar de opleidingen ingericht worden. Tijdens deze infodag kan je deelnemen aan  workshops, rondleidingen, demonstraties, studiemateriaal inkijken, ...

Programma

Op campus LiZA kan je tussen 17.00 - 20.00 uur uitleg krijgen over de opleiding:

  • Cursus- en handboekenstand: mogelijkheid inzage cursussen en handboeken
  • Info studentenvoorzieningen: sociale dienst (studietoelage, verminderd inschrijvingsgeld, studentenjobs,..), vervoer, huisvesting, sport en cultuur, eten en drinken, psychosociale ondersteuning
  • Simulatiecentrum in werking
  • Studenten demonstreren verpleegkundige vaardigheden

De opleiding start op 19 september 2019. Er zijn ongeveer 13 lesdagen per semester. Deze gaan door op donderdag van (normaal gezien) 9u30 tot 16u30.

 

Doelgroep

De opleiding richt zich tot net-afgestudeerden en professionals die in hun beroepspraktijk in aanraking (zullen) komen met het coördineren van het zorgaanbod in een bepaalde regio en/of het regisseren van de zorg rond een persoon. Basiskennis en –competenties als zorg- of welzijnsaanbieder zijn noodzakelijk.

Locatie

Campus LiZa ligt tegenover het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)
Meer info over de bereikbaarheid en parkeergelegenheden kan je hier terugvinden.

Deelnameprijs

De infodag is gratis.

Meer informatie over de kostprijs van de opleiding en inschrijving vindt je hier