Interactieve uitwisselingsmomenten rond gendergerelateerd geweld en asiel - GAMS België - Gent

04/04/2019
Activiteiten georganiseerd door bevriende organisaties

In het kader van het AMIF-project 'GBV & Asylum', organiseert GAMS vzw, in samenwerking met OTA vzw en Le Monde Selon les Femmes een aantal uitwisselingsmomenten.

Doelgroep

professionals werkzaam binnen asiel- en opvangcentram (collectief en LO1) en/of binnen de hulpverleningssector die werken met personen die zich in een asielprocedure bevinden.

Programma

9u30-9u Onthaal

9u-10u Basisaspecten genderrollen

10u-10u15 Pauze

10u15-12u Cultuursensitief handelen (met focus op intrafamiliaal geweld)

12u-12u30 Q&A obv casussen

12u30-13u Lunch

Inschrijven

Gratis inschrijven en/of meer informatie

Katrien De Koster: katrien@gams.be

Praktisch

Adres: Vredeshuis Gent, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent