Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis - Erasmushogeschool - Brussel

15/09/2016

Het recent goedgekeurde budget voor de ziekteverzekering (2014) stelt dat de opnameduur voor bevallingen zonder complicaties, die nu vier tot vijf dagen duurt, met een halve dag zal worden verlaagd. In de toekomst zal de opnameduur mogelijks verder ingekort worden.

Het Federaal Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ondersteund die beslissing. "Een korter verblijf na een normale bevalling is vanuit medisch standpunt verantwoord", klinkt het in een persbericht. Maar, zo voegt het centrum toe, "daarvoor is wel een grondige reorganisatie van de postnatale zorg noodzakelijk", waarbij het accent na de geboorte komt te liggen op thuiszorg, in plaats van op ziekenhuiszorg.

De bij- en nascholing ‘Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis’ is een vorming voor vroedvrouwen, uit de eerste en de tweede lijn, die hen kennis en vaardigheden bijbrengt om vrouwen beter voor te bereiden op een vervroegd ontslag na een bevalling en om de postnatale zorgverlening aan deze vrouwen te optimaliseren.

De opleiding is wetenschappelijk onderbouwd en toepassings- en situatiegericht, zodat de theorie onmiddellijk in de praktijk kan worden toegepast.

Toelatingsvoorwaarden

De vorming richt zich tot vroedvrouwen. Studenten worden niet toegelaten tot de opleiding.

Datum en locatie

De bij- en nascholing is een tweedaagse vorming die wordt ingericht op donderdag 15 en vrijdag 16 september 2016 van 09u00 tot 15u45 aan het departement Gezondheidszorg & Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel.

Programma:

Dag 1:

09u15 – 09u30: Inleiding, verwelkoming en kennismaking

09u30 – 11u: Veiligheid, effectiviteit en voorwaarden van vervroegd ontslag – wat zeggen de richtlijnen en het onderzoek?

11u – 11u15: Pauze

11u15 – 11u30: Prenatale voorbereiding op het postpartum

11u30 – 12u00: Prenatale voorbereiding op postpartum – casus en oefening

12u – 12u20: Communicatie in de eerstelijn - de vroedvrouw als gast bij het gezin

12u20 – 13u20: Lunch

13u20 – 14u00: Communicatie in de eerstelijn –  multidisciplinair

14u00 – 15u00:  Communicatie in de eerstelijn – communiceren met het gezin, zelfzorg stimuleren en timing

15u00 – 15u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – administratie

 

Dag 2:

09u00 – 09u30: Ontslag uit het ziekenhuis – voorbereiding van het gezin

09u30 – 11u00: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – poliklinisch en na dag 5

11u00 – 11u15: Pauze

11u15 – 12u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – casussen en simulatie van een thuiszorg

12u30 – 13u30: Lunch

13u30 – 14u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – casussen en simulatie van een thuis zorg

14u30 – 15u30: Panelgesprek met verschillende actoren aanwezig in het postpartum (o.a. Elke Notebaert, zelfstandige vroedvrouw; Mieke Walraevens, vroedvrouw en kabinetsmedewerker ministerie Volksgezondheid; pasbevallen moeder; kraamverzorgster)

15u30 – 15u45: Evaluatie en afsluiting

Er wordt interactief en ervaringsgericht gewerkt. De lessen worden zo concreet mogelijk ingevuld zodat integratie in de eigen beroepspraktijk gefaciliteerd wordt. De kennis en praktijkervaringen van de cursisten vormen mee het uitgangspunt van de opleiding.

Verantwoordelijke docent, Joke Muyldermans, joke.muyldermans@ehb.be.

Inschrijvingsgeld

De vorming kost 170 euro. In dit bedrag zijn het cursusmateriaal, een broodjeslunch en koffie en drank verrekend.

Na het beëindigen van de vorming ontvang je een attest. Erkenning bij de Federale Raad voor Vroedvrouwen wordt aangevraagd

Inschrijven

Inschrijven kan via de website www.erasmushogeschool.be/plus. Na inschrijving ontvang je een factuur. De betaling bevestigt de inschrijving. De algemene betalingsvoorwaarden vind je terug op de website van EhB+.