Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis - Erasmus Hogeschool Brussel,

21/03/2019

De bij- en nascholing ‘Kwaliteitsvolle postnatale zorgverlening na vervroegd ontslag uit het ziekenhuis’ is een vorming voor vroedvrouwen, uit de eerste en de tweede lijn, die hen kennis en vaardigheden bijbrengt om vrouwen beter voor te bereiden op een vervroegd ontslag na een bevalling en om de postnatale zorgverlening aan deze vrouwen te optimaliseren.

De opleiding is wetenschappelijk onderbouwd en toepassings- en situatiegericht, zodat de theorie onmiddellijk in de praktijk kan gebracht worden.

 

Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest van deelname.

 

Programma

De nascholing bestaat uit twee volledige lesdagen, en zal doorgaan op donderdag 21 maart 2019 en op vrijdag 22 maart 2019.

Dag 1:

09u15 – 09u30: Inleiding, verwelkoming en kennismaking

09u30 – 11u00: Veiligheid, effectiviteit en voorwaarden van vervroegd ontslag – wat zeggen de richtlijnen en het onderzoek?

11u00 – 11u15: Pauze

11u15 – 11u30: Prenatale voorbereiding op het postpartum

11u30 – 12u00: Prenatale voorbereiding op postpartum – casus en oefening

12u00 – 12u20: Communicatie in de eerstelijn - de vroedvrouw als gast bij het gezin

12u20 – 13u20: Lunch

13u20 – 14u00: Communicatie in de eerstelijn –  multidisciplinair, communiceren met het gezin, zelfzorg stimuleren en timing

14u00 – 15u00:  Organisatie van de eerstelijn

15u00 – 15u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – administratie

Dag 2:

09u00 – 09u30: Ontslag uit het ziekenhuis – voorbereiding van het gezin

09u30 – 11u00: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – poliklinisch en na dag 5

11u00 – 11u15: Pauze

11u15 – 12u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – casussen en simulatie van een thuiszorg

12u30 – 13u30: Lunch

13u30 – 14u30: Organiseren en uitvoeren van de postnatale zorg – casussen en simulatie van een thuis zorg

14u30 – 15u30: Voorbeelden vanuit verschillende ziekenhuizen rond samenwerking

15u30 – 15u45: Evaluatie en afsluiting

 

Praktische info

Locatie: Campus Jette, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

 

Deelnameprijs

De kostprijs voor beide opleidingsdagen bedraagt €180. 

 

Inschrijven en informatie

Inschrijven doe je hier.  Na inschrijving ontvang je een factuur.  De betaling bevestigt de inschrijving.

nog vragen?

Joeri Vermeulen - Docent - joris.vermeulen@ehb.be

Joke Muyldermans - Praktische informatie - joke.muyldermans@ehb.be

consulteer de bij- en nascholing op de website van Erasmus Hogeschool Brussel.