Navorming `Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties´ - Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen

13/05/2019

Acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam.

Als ze zich toch voordoen, is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.

In deze navorming, georganiseerd in samenwerking met ons expertisecentrum ‘Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg’ word je hierin getraind.

Kalm blijven, het overzicht behouden, tijdig hulp van anderen inschakelen, hulp coördineren én effectief een noodsituatie oplossen zijn vaardigheden die tijdens deze praktijktraining worden ingeoefend. Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt.
Dit vereist naast kennis ook ervaring en dus oefening.
Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak die in aparte workshops gericht op zelfstandige vroedvrouwen wordt ingeoefend.

Het programma bestaat uit een theoretische en praktische opfrissing van de urgenties nl. simulatietraining (op basis van casussen en afsluitend een evaluatie) en workshops:

  • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
  • Handelen bij een fluxus
  • Handelen bij eclampsie

Apart programma voorzien voor zelfstandige vroedvrouwen.

Praktische informatie

  • Data: de navorming zal tweemaal plaatsvinden tijdens academiejaar 2018-2019:
    maandag 19/11/2018 & maandag 13/5/2019 telkens van 09.00u tot 16.30u.
  • Doelgroep: (zelfstandige) vroedvrouwen.
  • Deelnameprijs: 160 euro per persoon incl.catering en digitale syllabi.

Inschrijven via deze link

Meer informatie: 

Inhoudelijke vragen
Kim Van Hoof, Opleidingshoofd Vroedkunde
E-mail: Kim.vanhoof@kdg.be

Praktische vragen
MDO Events
E-mail: mdo.events@kdg.be