Negatieve druktherapie (VAC): Do’s en dont’ s -ZOL, Genk

21/04/2020
Negatieve druktherapie (NDT) is niet meer weg te denken uit de wondzorg van vandaag en biedt een bewezen alternatief voor de
behandeling van acute, traumatische, chronische alsook complexe, moeilijk te genezen wonden. In het kader van de toegenomen focus op een kortere
verblijfsduur in het ziekenhuis, alsook met het oog op het voordeel voor de patiënt en zijn omgeving /
mantelzorger, wordt de toepassing van NDT thuis meer gestimuleerd.
In deze sessie zal er een theoretische achtergrond geschetst worden, gevolgd door een toepassing in de praktijk.

PRAKTISCHE

21/04/2020
19 - 20.30 uur

Lokaal G -1.14 | Ziekenhuis Oost - Limburg
Schiepse bos 6
3600 GENK

Routebeschrijving

inschrijven en meer informatie