Niet storen, bevallende vrouw - Karel de Grote Hogeschool - Antwerpen

22/11/2016

‘Niet storen, bevallende vrouw’, is een navormingsdag voor vroedvrouwen rond fysiologie, in het besef dat het niet verstoren van een normaal verloop, de basis is van de verlos-‘kunde’.

De volgende topics worden behandeld:

 • Vroedvrouwenkijk: ‘de fysiologie’
 • Bekken in beweging
 • Groepsgesprek rond fysiologie implementeren binnen een klinische setting

In de namiddag zoom je verder in op verschillende casussen.

Doelgroep

Vroedvrouwen.
Deze training is gericht op professionals. Studenten kunnen zich niet inschrijven.

Programma

 • 09.30 u. - 09.00 u.: onthaal met koffie
 • 09.00 u. - 10.00 u.: vroedvrouwenkijk: de fysiologie 
 • 10.00 u. - 11.00 u.: bekken in beweging 
 • 11.00 u. - 11.15 u.: pauze 
 • 11.15 u. - 12.30 u.: groepsgesprek: fysiologie implementeren in een klinische setting
 • 12.30 u. - 13.30 u.: lunch
 • 13.30 u. - 15.00 u.: casussen
 • 15.00 u. - 15.15 u.: pauze 
 • 15.15 u. - 16.00 u.: casussen
 • 16.00 u. - 16.15 u.: slotbeschouwing en evaluatie

Praktisch

Combinatie met ‘Levensreddende vaardigheden in de verloskunde’

Je kan deze navorming ook volgen in combinatie met de navorming 'Levensreddende vaardigheden in de verloskunde: efficiënt teamwork tijdens urgenties'. Indien beide navormingen gevolgd worden, geniet je een voordeeltarief.

Bij de navorming 'Levensreddende vaardigheden in de verloskunde’ werken we met verschillende workshops om in een gecontroleerde, gesimuleerde omgeving ervaring op te doen in het effectief oplossen van noodsituaties. Iedere deelnemers kiest vooraf 3 workshops. Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak. Deze kunnen geoefend worden in aparte workshops voor vroedvrouwen die werkzaam zijn in deze context. Voor deze workshops vragen we de deelnemers om te komen oefenen met hun eigen materiaal om de simulatie de realiteit zoveel mogelijk te laten benaderen.

Bij het invullen van het inschrijvingsformulier krijg je de mogelijkheid om je in te schrijven voor het gecombineerde aanbod van de navormingen ‘Niet storen, bevallende vrouw’ en ‘Levensreddende vaardigheden in de verloskunde’.

Locatie

De training vindt plaats op de nieuwe campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Prijs

Deelnemen aan de navorming ‘Niet storen, bevallende vrouw’ kost 80 euro. Broodjeslunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

Voordeeltarief: indien je je inschrijft voor de navorming ‘Niet Storen, bevallende vrouw’ en voor de navorming ‘Levensreddende vaardigheden in de Verloskunde’, geniet je van een voordeeltarief van 210 euro (i.p.v. 240 euro). Als je kiest voor het gecombineerde aanbod dan komt deze opleiding in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Gelieve de deelnameprijs ten laatste 2 weken voor aanvang van de opleiding over te schrijven op volgend rekeningnummer:

 • IBAN: BE58 7895 4857 0279
 • BIC: GKCC BEBB
 • T.a.v. Karel de Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen, met vermelding van "Navormingen Vroedkunde – NIET STOREN, de datum en de naam van de deelnemer"

KMO-portefeuille

De Karel de Grote Hogeschool is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille (opleidingscheques voor werkgevers).

Kleine, middelgrote (en grote) ondernemingen, alsook zelfstandigen, komen in aanmerking voor de subsidieregel KMO-portefeuille.

De aanvraag van de KMO-portefeuille moet ten laatste 14 dagen na de aanvang van de opleiding gebeuren via de webapplicatie van de KMO-portefeuille. Deze subsidie kan enkel via het internet aangevraagd worden aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.

Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. Cursusmateriaal en andere kosten bijvoorbeeld cateringkosten, die afzonderlijk worden gefactureerd, worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de KMO-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks betaald worden.

Het erkenningsnummer van Karel de Grote Hogeschool als dienstverlener bij KMO-portefeuille is DV.O101541.

Meer informatie vind je op de website van Agentschap Ondernemen.

Meer info en inschrijven