Ontmoetings- en infodagen Zorgverstrekkers rond Neonatale Screening, CBAA en VCBMA - UZA Wilrijk​

28/01/2019

 
 
Wij nodigen u graag uit op onze studiedagen met als thema "Ontmoetings- en infodagen Zorgverstrekkers rond Neonatale Screening".
 
De Vlaamse neonatale screeningscentra CBAA en VCBMA slagen de handen in elkaar om een interessante studiedag te organiseren rond verschillende thema's van de neonatale screening. 
 
Verschillende aspecten van de screening komen aan bod met een sterke nadruk op nieuwigheden zoals de screening naar mucoviscidose die van start gaat 1 januari 2019. We komen samen in het auditorium Kinsbergen (UZA wilrijkstraat 10 2650 Edegem) voor een gemeenschappelijke uiteenzetting, en splitsen daarna op in kleinere werkgroepen voor enkele interactieve sessies over onderwerpen die jullie aangeven als interessant. 
 

Programma

09:00 uur - 10:00 uur

  • Neonatale screening in Vlaanderen: de centrale rol van de vroedvrouw; knelpunten en verbeterpunten

Prof. F. Eyskens, metabole kinderarts en eindverantwoordelijke neonatale screening CBAA, UZA

Prof. P. Goyens, metabole kinderarts en eindverantwoordelijke neonatale screening VCBMA, UZ Brussel

  •  Mucoviscidose en het belang van neonatale screening

Dr. E. De Wachter, kinderarts mucoviscidose, UZ Brussel

  •  Neonatale screening voor mucoviscidose: wat is nieuw?

Prof. P. Goyens, metabole kinderarts en eindverantwoordelijke neonatale screening VCBMA, UZ Brussel

Prof. F. Eyskens, metabole kinderarts en eindverantwoordelijke neonatale screening CBAA, UZA

 

Pauze 10:00 uur - 10:20 uur

10:20  - 11:50: Parralel sessies, duur 30 min, max 3 sessies

  •  Informed consent, Prof. P. Goyens, UZ Brussel
  •  Kort verblijf materniteit, Prof. F. Eyskens, UZA
  •  Wat na afname: versturen en aanmelden, L. Marcelis, UZ Brussel en L. Roosens, UZA

11:50 uur - 12:00 uur Slotbeschouwing en opmerkingen

12:00 uur - 13:00 uur Lunch

 

Inschrijven

voor 7 januari 2019

De studiedag is kosteloos en wordt tweemaal georganiseerd, namelijk op 14 en 28 januari, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om aanwezig te zijn, telkens van 9.00u tot 13u, met aansluitend een kleine lunch. 
 
Reserveringen, max. 3 inschrijvingen per materniteit, kan u doorgeven via cbaa@uza.be (vergeet niet te vermelden welk onderwerp u verkiest voor een interactieve sessie).
Wij zien uit naar een leerrijke studiedag en interessante discussies om de onderlinge samenwerking nogmaals te versterken.