Opleiding kinderwensconsulent - Expertisecentrum Kinderwens Vlaanderen i.s.m Arteveldehogeschool - Gent

03/09/2016

De kinderwensconsulent is een eerstelijnszorgverstrekker die wensouders informatie en educatie biedt om gezond zwanger te worden. Wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat zal de kinderwensconsulent  steeds gericht en tijdig doorverwijzen naar de juiste betrokken medische instanties om daarna samen met de wensouder aan keuzebegeleiding te doen. Hierdoor zal de wensouder goed geïnformeerd instromen in een traject waardoor er emotionele draagkracht is. Er worden hierbij ook steeds evenwaardige alternatieven besproken. Indien de wensouder een vorm van verlies doormaakt in functie van zijn of haar kinderwens zal de kinderwensconsulent hem of haar bijstaan in het normale rouwproces en emotioneel ondersteunen. Indien aangewezen wordt tijdig doorverwijzen naar de tweede- of derdelijn voor meer gespecialiseerde medische, psycho- of seksuologische hulp. De kinderwensconsulent doet ook aan preventie in scholen door educatieve lespakketten aan te bieden rond seksuele en reproductieve voorlichting.

Programma: 9 dagen

 1. Gezond zwanger worden
 2. Moeilijk zwanger worden
 3. Moeilijk zwanger worden
 4. Als zwanger worden niet lukt
 5. Als zwanger worden niet lukt
 6. Zwangerschapsverlies-Doodgeboorte
 7. Verlies bij zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek – Verlies na abortus
 8. Seksuele en reproductieve voorlichting
 9. Integratie opdracht presentatie – terugkomdag

Voor wie

 • Maatschappelijk werkers
 • Vroedvrouwen-verpleegkundigen
 • Psychologen en seksuologen
 • ... andere geïnteresseerden
 • Eerstelijnszorgverstrekkers, maar ook zorgverstrekkers werkzaam binnen de ziekenhuiscontext en andere lijnen zijn welkom in deze opleiding.

Data

Zaterdagen telkens van 10u30 tot 17u30

 • 3 september 2016
 • 1 oktober 2016
 • 5 november 2016
 • 3 december 2016
 • 7 januari 2017
 • 4 februari  2017
 • 4 maart 2017
 • 1 april 2017
 • 24 juni  2017

Prijs: deelnemers: 850 euro (vrij van BTW)

Meer info en inschrijven kan via deze link 

Locatie:

Campus Sint-Annaplein
Sint-Annaplein 31
9000 Gent