Opleiding Perinatale counseling - Aartselaar

22/02/2019

Het krijgen van een baby is namelijk een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele vrouwen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen lijdt werkelijk aan een psychiatrische stoornis, waarvan slechts 10% gepaste hulp krijgt. Vanuit de overheid en media groeit bijgevolg de laatste jaren de aandacht voor perinatale geestelijke gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) moeders. Zorgverleners geven immers aan dat ze in dit kader vaak concrete handvaten missen. Daarnaast botsen ze meermaals op weerstand bij jonge gezinnen om hulp te zoeken bij een psycholoog of psychiater. Zodoende wil deze opleiding tegemoet komen aan de behoefte van professionelen om zelf aan de slag te gaan met psychologische thema’s in het peripartum en te motiveren tot gespecialiseerde hulpverlening, indien aangewezen.

 

 

Praktisch

8 vrijdag van 9u30-16u30
In 2019: 22/3; 5/4; 3/5; 10/5; 17/5; 24/5; 7/6; 21/6.

 

Locatie

Relex: Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar.

 

Deelnameprijs

1300 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 780 Euro betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille (in aanvraag). Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. Lunch, drank en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

 

Inschrijven en informatie

In de brochure vindt u alle praktische en inhoudelijke informatie.

Inschrijven kan via mail kvh.psy@telenet.be of via de website www.opleidingperinatalecounseling.be. Plaatsen zijn beperkt.