Opleiding specialisatie zwangerschapsyoga 'Yogabirth' - Lut Van Melle - Melle

12/05/2019

Deze opleiding is een voorbereiding om met vakkennis met zwangere vrouwen te werken met zwangerschapsyoga.

Wij staan garant voor een degelijke opleiding en jarenlange ervaring.

Hieronder vind je het programma. Er kunnen nog kleine aan passingen gebeuren in het programma.

 Het programma kan hier en daar afgestemd worden op jouw traject.

De lesdagen op zondag en weekends dienen in de reeks gevolgd te worden, de bijkomende mogelijkheden kunnen op eigen tempo,

Bijvoorbeeld over 1,5 of 2 jaar gespreid worden in eigen traject en ritme.

Het is goed om tijdig in te schrijven, er zijn max 10 plaatsen,

om de degelijkheid van de opleiding en de begeleiding te garanderen.

Wanneer je de opleiding met succes volledig afgerond hebt krijg je een getuigschrift en met  het kwaliteitslabel 'Yogabirth' .

Tijdens de zwangerschap heeft het  lichaam extra zorg nodig om het nieuwe leven te dragen en te voeden en om zich hierbij ontspannen en energiek te blijven voelen. Zwangerschapsyoga geeft een antwoord op deze behoefte. Yoga houdingen dragen bij aan het opbouwen van draagkracht en soepelheid. De ademhalingstechnieken zijn gebaseerd op de natuurlijke adembeweging en brengen  rust en evenwicht teweeg. Door te ontspannen gaan de natuurlijke processen in het lichaam beter functioneren. Er zijn ook specifieke oefeningen om de ongemakken tijdens de zwangerschap te verlichten. Belangrijk is om individueel te bekijken wat een zwangere vrouw mag doen in haar specifieke situatie. Er zijn ook een aantal yogahoudingen die men niet mag doen tijdens de zwangerschap.

GENIETEN van de  zwangerschap staat centraal. Op deze manier leert de zwangere vrouw zichzelf en haar lichaam beter kennen, waardoor ze er op een bewuste manier voor kan zorgen.  Ze ontdekt haar vermogens en krijgt vertrouwen in de natuurlijke werking van haar lichaam.  De wekelijkse herhaling van de oefeningen maakt dat deze geïntegreerd worden in het lichaam en deel kunnen gaan uitmaken van het dagelijkse leven. Ontspannen, loslaten en 'over-gave' aan de levensstroom zijn essentieel tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling. Ontspanning zorgt o.a. dat de natuurlijke aanmaak van hormonen vlot verloopt. Daarnaast leert men technieken die helpen om te gaan met pijn, spanning, onrust, angst, emoties, gedachten...die ons beperken in het vrij en ontspannen zijn. Men leert de weg gaan van pijn naar spanning en naar een intensiteit die uitmondt in kracht, innerlijke kracht en overgave. Hierbij speelt de ademhaling een cruciale rol. Door zich tijdens de arbeid en bevalling op de ademhaling te concentreren, en deze ademhaling te richten op plekken waar de vrouw pijn ervaart, kan men beter met de pijn omgaan en deze verlichten.

 Het bewust zijn van het contact met de baby en de invloed die dit nu al heeft op de ontwikkeling van de baby wordt, in de aandacht gebracht.  Zwangerschapsyoga is een yoga die men samen met de baby beleeft. De baby geniet mee van de ontspanning, de rust en het contact dat tussen moeder en kind ontstaat. Oefeningen om dit contact te ontwikkelen en te verdiepen worden aangereikt. We staan stil bij de invloed die de baby op zijn geboorte zou kunnen hebben. Iedere vrouw krijgt de ruimte om haar  zwangerschap te beleven en de geboorte voor te bereiden  en te herscheppen op haar unieke manier.

Zwangerschapsyoga is een heel andere vorm van yoga dan de courante yoga vormen. Ook al is men gewoon yoga te doen, zal de zwangere vrouw beginnen voelen dat deze oefeningen geen antwoord meer bieden op wat haar zwangere lichaam met al de veranderingen nodig heeft.  Het is niet voldoende om de yoga die men gewoon is te doen aan te passen aan de zwangerschap. Dit zou de nadruk leggen op wat de zwangere vrouw niet meer kan en zou de mogelijkheid om het zwangere lichaam en  het zwanger-zijn als een zeer bijzondere periode te zien onontgonnen laten. De zwangerschap biedt juist heel specifieke kansen en vermogens die men slechts tijdens de zwangerschap ter beschikking krijgt. Zwangerschapsyoga vertrekt volledig van het zwangere lichaam en de behoeften die dan op de eerste plaats komen. Bovendien concentreren we ons op de nieuwe mogelijkheden en vermogens die men ter beschikking krijgt tijdens de zwangerschap. Op een heel geconcentreerde en functionele manier worden specifieke yogatechnieken gebundeld om de zwangere vrouw tijdens haar zwangerschap  te ondersteunen en haar voor te bereiden op de  bevalling.

In de integrale zwangerschapsyoga besteden we ook aandacht aan de voorbereiding op de arbeid en bevalling. Het zwangere  lichaam wordt voorbereid om 'het geboorte geven' op een ontspannen, natuurlijke en bewuste manier te beleven. De yogatechnieken worden hierbij helemaal afgestemd op de arbeid en bevalling, het opvangen van de weeën en het baren. Er worden enkele eenvoudige methoden van ademhalen geleerd, die men tussen en tijdens de weeën en het uitdrijven kan gebruiken. Men leert omgaan met pijn, d.w.z. pijn transformeren naar kracht. Tussen de weeën door leert de vrouw gericht uit te rusten, ontspannen en kracht op te laden. Daarnaast worden de yoga houdingen en bewegingen gebruikt, om o.a. de zwaartekracht te gebruiken, het bekken maximale ruimte  te geven, het geboortekanaal soepel te houden, de werking van de weeën te stimuleren, ontspannen te blijven.

Door het delen van deze ervaringen met een groep vrouwen en/of een begeleider staat men er niet langer alleen mee en wordt men gedragen door een cirkel van zwangere vrouwen en/of begeleiders. Doordat begeleiders de specialisatie zwangerschapsyoga volgen, kunnen ze deze technieken ook gebruiken ter ondersteuning van vrouwen die zich met zwangerschapsyoga hebben voorbereid. Deze continuïteit in de begeleiding geeft vertrouwen en steun aan deze vrouwen.

  De volgende thema's komen uitgebreid in de opleiding aan bod. Zorg dragen voor het zwangere lichaam & anatomie van de zwangerschap in kader van zwangerschapsyoga. Zwangerschapsyoga en ademhaling, beweging, klank, contact met de baby. Zwangerschapsyoga in het scenario van de weeën, weeën dans, anatomie van de bevalling in het kader van zwangerschapsyoga. Een weekend 'Bewust bevallen en Zwangerschapsyoga' samen met koppels. Waarin bewust en natuurlijk bevallen, zwangerschapsyoga tijdens de arbeid en bevalling, de rol van de partner, massage, worden aangereikt. Natuurlijk bevallen, thuis of in het ziekenhuis, creatief zwanger. Hoe de overgang van het leven in de baarmoeder naar het verdere leven zo zacht mogelijk laten verlopen, de ontvangst van de baby. Eigen ervaring met geboorte en bevalling, en overdracht tijdens het lesgeven of begeleiden van vrouwen. Principes bij opbouw lessen. Energetische werking tijdens de zwangerschap en bevalling. Haptonomie, de kracht van de aanraking integreren in yoga beoefening, cranio-sacraal therapie. Psychische processen tijdens zwangerschap en bevalling, hoe een vrouw hierin begeleiden, rol van een doula. De weg van de ziel in de overgang die de geboorte is. Integratie zwangerschapsyoga in eigen specialisatie.

De laatste jaren is de interesse voor zwangerschapsyoga enorm toegenomen bij lesgevers en zwangere vrouwen. Deze specialisatie wil een degelijke voorbereiding bieden voor de docenten en begeleiders. Om elk vanuit de eigen specialisatie toch een continuïteit en afstemming te kunnen vormen in de begeleiding van zwangere vrouwen met zwangerschapsyoga. De opleiding specialisatie zwangerschapsyoga geeft de mogelijkheid zich te specialiseren in de integrale zwangerschapsyoga. Men kan deze kennis  integreren en toepassen bij de begeleiding van zwangere vrouwen, binnen de eigen specialisatie.

 DOCENT & GASTDOCENTEN

Begeleiding van een professioneel team met jarenlange ervaring en samenwerking.

Lut LouisaVan Melle: yogadocente, specialisatie zwangerschapsyoga. Erkend diploma Europese unie, Patanjali Instituut, 20 jaar ervaring met lesgeven. Lid Belgische yoga Federatie. Opleiding Zwangerschapsyoga te Sittard (Nl), bijscholing methode MarieTexier (Fr.), Pregnancy
 teacher training, Sitaram, Uma Dinsmore-Tuli, (GB).  Doula, opleiding door DONA international. 'Birth into being' facilitator.

Gastdocenten : Anne De Vits, gynaecologe en verloskundige;  Francine Deroo, vroedvrouw in  ziekenhuis Jan Palfijn te Gent ; Patricia Wichman; haptonomisch zwangerschapsbegeleider ;Tina Vervaeke, Cranio sacraal therapeute en bijdrage Osteopate, Winne Caemaert.

OPLEIDING CURSUS

 De opleiding bestaat uit 13 lesdagen in 3 modules. Verder 2 reeksen zwangerschapsyoga +  1 reeks meditatieve yoga (+ 1 reeks prenatale aangeboden) om op eigen tempo te volgen. Het  verdere traject kan eventueel wat aangepast worden (oa voor degenen waar afstand een probleem vormt). Dit dient vooraf besproken te worden.

LESTIJDEN VAN 9.45 U TOT  18U :

9.45u - 13 u praktijk zwangerschapsyoga

13u - 14.15 u middagpauze

14.15 -  18 u  theorie en praktijk

LOCATIE

BLAUWE POORT- COLLEGABAAN 49- MELLE/ GENT

 

MODULE 1 : 5  CURSUSDAGEN – BASIS ZWANGERSCHAPSYOGA EN GEBOORTE

+  1 reeks zwangerschapsyoga en 1 reeks prenatale (op eigen tempo)

ZON  12 MEI

Zwangerschapsyoga is zorg dragen voor het zwangere lichaam met ademhaling, houdingen, klank en meditatie. Wat wel en niet doen tijdens zwangerschap. Leren omgaan met spanning en pijn dmv de ademhaling. Het bewustzijn en de kracht van het centrum. Het zwangere bekken met Osteopate.

ZON 26 MEI

Zwangerschapsyoga als creatieproces. Aarding als steun en voeding. Massage voor zwangere lichaam. Beweging in yoga-asana's en adem. Contact met de baby. Fysiologie van de zwangerschap vanuit zwangerschapsyoga.

WEEK-END ROSARIO / BEVER - VAN VRIJDAG  7 JUNI TOT EN MET  ZONDAG 8 JUNI 17U

Principes zwangerschapsyoga zelf uitgebreider ervaren en toepassen. Yoga ervaren persoonlijk, in jouw lichaam. Tijd nemen om je eigen yoga praktijk opbouwen of verrijken. Dit is de voorwaarde en  als basis voor je overdracht tijdens je begeleiding met zwangerschapsyoga. Om zelf rustig en  ontspannen te zijn in de omgang met zwangere vrouwen.

  ZON 23 JUNI

Zwangerschapsyoga tijdens de weeën. Hoe houdingen, aandacht, beweging, ademhaling de ervaring van pijn omzetten in kracht en ontspanning.

MODULE 2 : 6  LESDAGEN- VERDIEPING VAKKENNIS EN TOEPASSING ZWANGERSCHAPSYOGA EN GEBOORTE

+ reeks zwangerschapsyoga (eigen tempo)

ZON 22 SEPT

Zwangerschapsyoga in het scenario van de weeën en het baren & fysiologie van de bevalling vanuit zwangerschapsyoga. Zwangerschapsyoga en Geboorterecht. Bewust en natuurlijk bevallen fysiologie door vroedvrouw. Natuurlijk bevallen  met zwangerschapsyoga thuis en in de kliniek met Francine Deroo.  

ZAT 13 OKT

Verdiepingsdag Zwangerschapsyoga  : Zorg voor het de balans in het zwangere bekken en bekkenpijnen. De invloed van zwangerschapsyoga op de 'de ligging van de baby' en vandaaruit  op de bevalling..

ZON 27  OKT

Energetische werking, beweging en dans tijdens de zwangerschap en bevalling. Cranio-sacraal therapie en zwangerschapsyoga als voorbereiding bekken op bevalling. Contact met baby, draaien baby bij verkeerde ligging, herstel moeder en baby na bevalling. Met cranio sacraal therapeute.

DINSDAG  NOV OF  DEC : PARTNERLES MELLE OM 18.15U

Zwangerschapsyoga voor partners. Eén les per reeks van 10 worden de partners mee uitgenodigd om stil te staan bij de rol van de partner en tools te krijgen om de vrouw tijdens de bevalling te steunen.

WEEKEND ROSARIO BEVERE VAN VRIJDAG  15 NOV  TOT EN MET ZON  17 NOV

 Verdieping in eigen geboorte en geboortepatroon met 'Birth into being' methode. Eigen ervaring met geboorte en bevalling, overdracht en tegen overdacht.

ZON 15 DEC 2018

 Zwangerschapsyoga en ontvangst van de baby tijdens de geboorte. Verbinding en hechting met de baby. De weg van de ziel van moeder en kind voor en tijdens conceptie, zwangerschap en geboorte. De helende kracht van de aanraking, Haptonomie met Haptonomisch therapeute.

ZON ... JAN 2019

Psychische processen tijdens zwangerschap en bevalling. Het grote belang van psychische ondersteuning tijdens de zwangerschap en bevaling.  Functie doula. Bewust zwanger en bevallen. Bewuste keuzes maken, thuis, poliklinisch, ziekenhuis,....Bewust van de groeikansen, inzichten en bewustzijnssprong die de zwangere en barende vrouw, de baby en haar partner kunnen ontdekken. Bewust zijn.

 

MODULE 3 : 2 LESDAGEN + STAGE – TOEPASSING IN EIGEN LEVEN:WERKVELD

2 STAGE LESSEN GEVEN +  supervisie ( eigen tempo) + proefschrift vanuit eigen ervaringen.

Uit ervaring heb ik geleerd dat deze kans van stage lessen enorm belangrijk is om deze specialisatie werkelijk juist onder de knie te krijgen.

1 ZONDAG : VOORSTELLING PROEFSCHRIFT/CREATIE ( datum afhankelijk van de proefschriften)

1 ZONDAG : TERUGKOMDAG/SUPERVISIE ( datum afhankelijk van de proefschriften)

Uitreiken van getuigschriften. Integratie zwangerschapsyoga in eigen specialisatie. Principes bij opbouw lessen. Verdieping. Vragen. 

PRIJS EN INSCHRIJVING

INSCHRIJVEN PER MAIL &POST

Het inschrijvingsformulier  in bijlage invullen en opsturen per mail pdf + post + voorschot van 450€ betalen.

 INBEGREPEN IN DE PRIJS

(niet deelbaar)

Alle hier aangegeven 14 lesdagen en de avonden van de weekenden.

2 reeksen zwangerschapsyoga en 1 reeks meditatieve yoga

2 Stagelessen + supervisie

(totaal min 160 lesuren)

Cursus zwangerschapsyoga van 800 blz. met afbeeldingen.

Boek 'Liefde en geboorte' mindful zwangerschapsyoga. Lut Louisa Van Melle

CD - Mindfulness yoga

Thee tijdens lesdagen.

 NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS

Niet inbegrepen zijn de verblijfskosten en maaltijden tijdens de 2 weekends in Rosario : 200€ per weekend.

Dit bedrag dient 3 maanden voor de aanvang van de cursus overgeschreven worden.

 

BETALING

 

Prijs 1450€

Je inschrijving is geldig na het betalen van het voorschot van 450€ .

Lut Van Melle  - BANK TRIODOS - BE28 5230 4754 3920

Het overige deel van 1000€ dient voor 1 maart  betaald te zijn. Bedankt hiervoor!

Om organisatorische  en inhoudelijke redenen wordt een engagement gevraagd.

De aangeboden lesdagen en weekends dienen in het jaar traject zelf  gevolgd te worden.

(De reeksen, stage en eindwerk kan meer op eigen ritme.)

 

Er worden onder geen enkele voorwaarden  lesgelden terug betaald.

Je kan zelf een annulatieverzekering nemen.

Enkel bij hoge uitzondering om medische redenen en als er plaats is kan de les ingehaald worden,

in het volgende lesjaar en voor de weekends zal dan een toeslag aangerekend worden ivm de herorganisatie.

Dit kan enkel in overleg met Lut van Melle.

De cursus wordt volledig gevolgd op eigen verantwoordelijkheid.