Panelgesprek: Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn? - Provinciehuis Leuven, Vlaams-Brabant

08/10/2015
Activiteiten georganiseerd door VLOV vzw

Donderdag 08 oktober 2015 – 19u00 tot 21u00

Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. Routeplanner

De meningen over vaccinaties in de zwangerschap zijn wel eens verdeeld. Daarom wil de werkgroep Wetenschappelijk onderzoek van de VLOV een paneldiscussie organiseren over vaccinaties en zwangerschap, meer bepaald over griep en kinkhoest.

Twee sprekers, dr. Elke Leuridan (Universiteit Antwerpen) en Dr. Isabel Leroux-Roels (CEVAC, UZGent) zullen een update geven van griep en kinkhoest vaccinaties tijdens de zwangerschap. Aansluitend volgt er gelegenheid om vragen te stellen aan een panel van experten. Naast de twee hoofdsprekers wordt dit panel aangevuld met Dr. Geert Top (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Afdeling preventie, Infectiebestrijding en vaccinatie), Prof Dr Wilfried Gyselaers (gynaecoloog, ZOL Genk en UHasselt) en Mevr. Justien De Scheemaeker (vroedvrouw, onderzoek naar kennis over griepvaccinatie bij vroedvrouwen). De avond wordt afgesloten met een netwerkdrink.

Deze bijscholing richt zich op professionals die in aanraking komen met zwangeren, in de eerste plaats vroedvrouwen, maar uiteraard ook gynaecologen, huisartsen, verpleegkundigen, enz.

Permanente vorming voor vroedvrouwen en accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Voor dit initiatief werkt de VLOV samen met ZorgAndersTV, die als aankondiging voor het panelgesprek een reportage maakte. Bekijk de reportage hier.

 

De avond wordt gemodereerd door Mevr. Katleen Bracke, VRT journalist.

Praktische informatie

Deelnameprijs bedraagt 25 euro voor leden + studenten Bachelor Vroedkunde, niet-leden betalen 45 euro. De receptie wordt u aangeboden door de organisatie, om organisatorische redenen vragen we om aan te geven of u aanwezig zal zijn op de receptie. Inschrijven kan door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE50 4211 1511 3118 van VLOVvzw, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen, met vermelding van uw naam + vaccinaties + receptie ja/neen.

Deze bijscholing gaat door in het provinciehuis Leuven (Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3000 Leuven) en ligt op loopafstand van het bus- en treinstation. Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/provinciehuis/adres-openingsuren-bereikbaarheid/index.jsp

 

Programma Paneldiscussie ‘Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn

Moderator: Mevr. Sara Van Boxstaele, VRT journalist

19u00: Ontvangst met koffie en thee

19u30: Verwelkoming, dr. Inge Tency, voorzitter werkgroep wetenschappelijk onderzoek VLOV

19u40: Dr. Isabel Leroux-Roels (CEVAC, UZGent): Griep(vaccinatie) en zwangerschap

20u00: dr. Elke Leuridan (UAntwerpen), Kinkhoest (vaccinatie) en zwangerschap

20u20: Paneldiscussie

  • Dr. Isabel Leroux-Roels (CEVAC, UZGent)
  • dr. Elke Leuridan (UAnwerpen)
  • Dr. Geert Top (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Afdeling preventie, Infectiebestrijding en vaccinatie)
  • Prof Dr Wilfried Gyselaers (gynaecoloog, ZOL Genk en UHasselt)
  • Mevr. Justien De Scheemaeker (vroedvrouw, onderzoek naar kennis over griepvaccinatie bij vroedvrouwen).

21u20: Slotbeschouwing

21u30-22u30: Netwerkdrink

 

                                                                                                                                                               Met de steun van Pampers